CheckPoint [LAB 1.2] Configuration ClusterXL Checkpoint R81 mode HA part 2

gani

Administrator
1. Chuẩn bị môi trường cài đặt:

Từ version R80.X việc cài đặt môi trường giống nhau nên bạn các có thể tham khảo các bài viết bên dưới
- Cách cài đặt Gateway, tham khảo tại: LAB 01
- Cách cài đặt SMS, tham khảo tại: LAB 02
- Cách add Gateway vào SMS, tham khảo tại: LAB 03
Bạn có thể add Gateway trong khi cấu hình Cluster

2. Thực hiện cấu hình Cluster mode HA

Trên giao diện SmartDashboard. Thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để cấu hình Cluster HA mode

1627449580377.png


Chọn mode Wizard

1627449660668.png


Đặt name và IP đại diện cho cluster

1627449714209.pngTiến hành add 2 gateway đã tạo trước đó vào cluster, nếu chưa add thì bạn chọn option trên: New Cluster Member


1627449855598.png


Add lần lượt các Gateway vào Cluster bạn sẽ được kết quả như hình, Chọn Finish để kết thúc quá trình tạo Cluster

1627450012216.pngCấu hình vai trò các interface trong Cluster như sau. Double click vào Cluster chọn Network Management

1627450466095.pngKiểm tra mode CLuster tại ClusterXL and VRRP

1627450540946.pngSau khi đã kiểm tra OK, thì bước cuối cùng là Install policy

1627450771278.png1627450802108.png


Có thể xem tiến trình install bằng cách chọn Details

1627450884222.pngVậy là đã cấu hình xong Cluster, chúc các bạn thành công.
 

Attachments

Top