root

Well-Known Member
Cisco Secure ACS giúp xác thực người dùng bằng cách điều khiển việc xác thực (authentication), cấp quyền (authorization), tính cước (accounting).
Cisco Secure ACS không chỉ hỗ trợ các thiết bị Cisco mà còn hỗ trợ các thiết bị thế hệ thứ ba có hỗ trợ tính năng TACACS+, RADIUS.


- Các bạn có thể tham khảo cài đặt Cisco ACS 5.4 tại đây:
http://svuit.vn/threads/lab-1-1-install-cisco-acs-5-4-357/
- Có thể xem thêm các bài lý thuyết và Lab cisco aaa configuration
http://svuit.vn/threads/tong-hop-lab-cisco-aaa-1225/
- Lab cài đặt, cấu hình và Crack Cisco ACS 5.8 gồm 2 phần
  1. Phần 1: http://svuit.vn/threads/lab-1-2-install-cisco-acs-5-8-part-1-1224/
  2. Phần 2: http://svuit.vn/threads/lab-1-2-crack-cisco-acs-5-8-part-2-1226/
- Video hướng dẫn cài đặt và crack Cisco ACS 5.8
  1. Phần 1: Hướng dẫn cài đặt Cisco ACS 5.8
  2. Phần 2: Hướng dẫn crack Cisco ACS 5.8

I/ Download Cisco ACS 5.8Các bạn download file cài đặt ACS 5.8 tại đây: DOWNLOAD
Download File license để crack ACS 5.8: DOWNLOAD

III/ Crack ACS 5.8


1/ Unlock menu grub boot của server ACS 5.8


- Các bạn có thể xem lại bài lab Crack Acs 5.4
- Khởi động ACS 5.8 và vào phần menu Grub boot của ACS 5.8 như hình dưới đây.
- Như bạn thấy Grub Loader của ACS 5.8 được bảo vệ bởi password. Chúng ta cần phải unlock password menu Grub boot của ACS 5.8 để tiến hành crack ACS 5.8

- Bây giờ các bạn cho file ISO cài đặt Linux vào máy ảo chạy ACS 5.8 để unlock grub boot của ACS 5.8.
- Trong BIOS của Server ACS 5.8 chúng ta chọn boot từ CD-ROM (nơi mà chúng ta đã add file ISO cài đặt Linux mà chúng ta đã cho vào ở trên).
- ở menu boot của CentOS 7 Minimal từ CD-ROM chúng ta chọn menu “Troubleshooting”.
- Ở menu boot tiếp theo của CentOS 7 chúng ta chọn “Rescue installed system”.- Chọn Continue để tiếp tục quá tình crack ACS 5.8.


Chọn Ok để hệ thống có thể mounted file cài đặt Linux vào thư mục “/mnt/sysimage”.
- Bây giờ bạn có thể thấy giao diện Linux Shell (bash-4.2#).
- Các bạn sẽ vào file cấu hình menu boot của ACS là grub.conf
Code:
Cd /mnt/sysimage
Vi boot/grub/grub.confĐể unlock menu Grub boot của ACS 5.8. Các bạn vào file grub.conf của ACS 5.8 các bạn delete dòng password và save file grub boot lại.
Các bạn Save file grub.conf của menu boot Grub Boot ACS 5.8 và khởi động lại ACS 5.8 server.
- Khi các bạn khởi động lại server ACS 5.8 các bạn sẽ thấy menu grub boot của ACS sẽ không còn dòng Password như trước. Như vậy, chúng ta đã unlock thành công menu boot của ACS 5.8.
- Trên menu boot ACS 5.8 các bạn nhấn “e” để chỉnh sửa kernel ACS 5.8
- Ở Grub menu boot tiếp theo các bạn chọn chọn thứ 2 “Kernel /vmlinuz” và nhấn “e” để chỉnh sửa kernel ACS 5.8 Server

- Các bạn tìm đến dòng chữ “Divider=10
Các bạn thêm thông số “single” vào phía sau dòng chữ ở trên. Lưu ý có khoảng trắng giữa chữ Single và dòng ký tự chúng ta tìm ở trên.
- Sau khi chỉnh sửa Grub menu boot của ACS 5.8 các bạn reboot lại ACS 5.8 server.

 
Last edited:

root

Well-Known Member

2/ Crack license ACS 5.8


- Sau khi unlock được file system của ACS 5.8 chúng ta sẽ tiến hành can thiệt vào file system của ACS 5.8 để crack license ACS 5.8.
- bây giờ các bạn cho file ISO crack ACS 5.8 server vào CD/DVD của ACS 5.8.
- Các bạn tiến hành mount Cd/DVD crack ACS 5.8 server mà chúng ta đã cho vào ở trên vào ACS 5.8 Server.
Code:
mount /dev/cdrom /media
- Sau đó các bạn copy file crack license ACS vào server ACS 5.8.
Code:
cp /media/flexlm-10.9.jar /opt/CSCOacs/mgmt/apache-tomcat-6.0.37/lib/
- Nếu file đã tồn tài trên server ACS 5.8 thì khi copy file crack license vào ACS 5.8, bạn phải cho nó ghi đề file crack license.
- Sau khi copy file crack license ACS lên ACS server 5.8. các bạn thực hiện reboot lại server ACS 5.8
- Sau khi các service của ACS 5.8 đã start xong. Các bạn sử dụng trình duyệt web login vào ACS để active license ACS 5.8
- Các bạn import license file acs50base.lic mà các bạn đã download ở trên vào đây để crack ACS 5.8
- Như vậy chúng ta đã crack được license base cho ACS 5.8 thành công.
- Tiếp theo chúng ta cần Crack license để có full tính năng của ACS 5.8
Tiếp theo các bạn import file acs50feat.lic cũng nằm trong crack.iso luôn nhé
- Như vậy chúng ta đã crack ACS 5.8 thành công.
 
Last edited:

Pham Thanh Tung

New Member
Đến phần access policies, đụng vô kiểu gì cũng bị báo "This System Failure occurred: {0}. Your changes have not been saved.Click OK to return to the list page."
AD giúp mình với
 

root

Well-Known Member
Đến phần access policies, đụng vô kiểu gì cũng bị báo "This System Failure occurred: {0}. Your changes have not been saved.Click OK to return to the list page."
AD giúp mình với
Bạn có thể send cái hình bị lỗi lên đây được không.
1. ACS của bạn có snapshot không ? nếu có thì bạn nên restore lại.
2. Bạn thử các trình duyệt khác thử xem. Thông thường lỗi này hay bị trên IE, bạn có thể sử dụng Chrome xem thế nào.
3. Thử kiểm tra lại cấu hình của ACS xem thế nào, đảm bảo cấu hình đúng và đã save lại hết.
 
Top