root

Well-Known Member

Install and config Checkpoint Management Server


Cài đặt và cấu hình Check Point Management Server

1.1/ Mô hình triển khai Checkpoint Cluster HA


- Mô hình triển khai Checkpoint Security Gateway Cluster HA.2.2/ Sơ đồ IP Checkpoint Cluster


- Sơ đồ triển khai Checkpoint Cluster
- Cấu hình thiết bị với các thông số sau:
- Bảng phân hoặc IP trên Checkpoint 01- Bảng phân hoạch IP trên Checkpoint 02.- Bảng phân hoạch IP trên Checkpoint management được sử dụng để quản lý và cấu hình, áp policy cho 2 Checkpoint gateway ở trên.


2.3/ Download Check Point R77.30:


- Các bạn download Check Point R77.30 tại đây: DOWNLOAD

- Series lab Install, config Checkpoint security gateway, Checkpoint Management server và Config Cluster HA Checkpoint

 1. Phần 1: http://svuit.vn/threads/lab-1-1-install-check-point-r77-30-1227/
 2. Phần 2: http://svuit.vn/threads/lab-1-2-config-check-point-security-gateway-1228/
 3. Phần 3: http://svuit.vn/threads/lab-1-3-install-check-point-gateway-1229/
 4. Phần 4: http://svuit.vn/threads/lab-1-4-install-check-point-management-server-1230/
 5. Phần 5: http://svuit.vn/threads/lab-1-5-smart-dashboard-check-point-1231/
 6. Phần 6: http://svuit.vn/threads/lab-1-6-config-check-point-cluster-ha-1232/
 7. Phần 7: http://svuit.vn/threads/lab-1-7-test-ha-cluster-check-point-1233/

- Video hướng dẫn cài đặt Check point Security Gateway trên ESXi 6
 1. Phần 1: Install checkpoint security gateway on vmware ESXi

 2. Phần 2: Install checkpoint Management Server

 3. Phần 3: Config Cluster Checkpoint Gateway

 4. Phần 4: Config and test Cluster Checkpoint

- Tham khảo thêm về các bài lý thuyết và Lab check point tại đây:
http://svuit.vn/threads/tong-hop-cac-bai-ly-thuyet-va-lab-check-point-1234/


2.3/ Cài đặt Checkpoint Management Server


- Sau khi cài đặt xong 2 Checkpoint security Gateway, chúng ta sẽ phải cài đặt Checkpoint Management để quản lý tập trung 2 Checkpoint security Gateway mà chúng ta đã cài đặt ở trên.

- Các bạn thực hiện cài đặt Checkpoint Management tương tự nhưu cài đặt Checkpoint 01 và Checkpoint 02.

- Đặt IP management cho Checkpoint Gateway management giao tiếp với interface management của Checkpoint 01 và Checkpoint 02 là “1.1.1.3/24”.
- Tương tự các bạn sử dụng trình duyệt web để cài đặt Checkpoint Management. Chọn interface eth0 làm management cho Checkpoint Management và cấu hình IP 1.1.1.3/24

- Đặt hostname, domain name, DNS và NTP cho Checkpoint Management.

- Tương tự Checkpoint 01 các bạn chọn loại cài đặt Checkpoint Management là “Security Gateway or Security Management”.

- Chọn mode cấu hình là “Security Management” và cấu hình Cluster. Chúng ta sẽ cấu hình Checkpoint Maangement để Cluster cho Checkpoint01 và Checkpoint02 .- Khai báo Secure Internal Communication (SIC) giữa Checkpoint gateway 02 và Checkpoint Management.

- Hoàn thành việc cài đặt và cấu hình Checkpoint Management.
- Các bạn nhấn “OK” để reboot lai Checkpoint và apply các cấu hình chúng ta đã config ở trên. Chúng ta đã thoàn thành việc cài đặt Checkpoint Management.
 
Last edited:

gani

Administrator
Bạn có thể add SMS second ở trong smart console như sau


1627362996489.pngSau khi điền các thông tin cơ bản thì nhớ install policy nhé. có thắc mắc gì thì hỏi bên dưới nhé. Chúc bạn thành công
1627362961690.png


1628326829777.png


1628326980583.png
 
Last edited:
Top