A10 [Lab 1] Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere

root

Well-Known Member

Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere


Lab Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere: Bài lab này mình sẽ hướng dẫn các bạn deploy A10 softax Virutal Appliances trên hạ tầng ảo hóa của VMware vSphere.
Như chúng ta đã biết dòng sản phẩm AX là sản phẩm cân bằng tải thế hệ mới giúp mở rộng và tận dụng tối đã hiệu năng hoạt động của hệ thống.
Dòng AX sử hiệu điều hành (OS) được thiết kế tối ưu để đảm bảo hiệu năng. Dòng AX này cũng tích hợp tất cả các tính năng tiên tiến và mới nhất cho doanh nghiệp.

I. Sơ đồ triển khai A10 SoftAX Virtual Appliances


- Sơ đồ triển khai A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere.

Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere (1)- Ưu điểm của triển khai A10 SoftAX Virtual Appliances trên hạ tầng ảo hóa:
 • Dễ triển khai
 • Không thay đổi các yêu cầu của client và servers
- Nhược điểm của mô hình triển khai này:
 • Server không thể hiện thị được IP của client kết nối tới bởi vì nó đã bị NAT sang 1 địa chỉ IP khác trong pool SNAT. Việc này có thể khắc phục được bằng cách chèn thêm IP header vào gói HTTP
 • Ngoài ra còn tốn IP để nó sử dụng làm Source NAT cho SLB

II. Triển khai A10 SoftAX Virtual Appliances


1. Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere
- A10 software được đóng gói thành một máy ảo .ova nên chúng ta có thể Deploy A10 trên vSphere 6.
- Trên VMware vCenter mình chọn menu "File --> Deploy OVF Template..." để cài đặt máy chủ ảo A10 SoftAX từ file .OVA mà hãng đã đóng gói cho chúng ta.
Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere (2)

- Tại menu "Source" bạn click vào "Browse..." và chọn file .ova của A10 để cài đặt máy chủ ảo A10 SoftAX trên nền ảo hóa của VMware vSphere.
Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere (3)


- Ở menu "OVF Template Details" cho chúng ta biết chi tiết thông tin file .OVA cài đặt máy chủ ảo A10 SoftAX.
 • Product: SoftAX. Tên sản phẩm là SoftAX (đây là phiên bản phần mềm ảo hóa loadbalacing của A10).
 • Version: 2.7.1. Phiên bản của A10 SoftAX mà chúng ta sử dụng.
 • Vendor: A10 Networks. Tên nhà sản xuất.
 • Download Size: 590.7 MB. Kích thước của file .OVA dùng để cài đặt A10 SoftAX mà mình download từ trang chủ của A10 Networks.
 • Size on Disk:
  • 1.0 GB (Thin Provisioned) kích thước ổ cứng dạng Thin yêu cầu để cài đặt A10 SoftAX.
  • 10.0 GB (thick Provisioned) Kích thước ổ cứng dạng Thick yêu cầu để cài A10 SoftAX.
Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere (4)

- Nhấn "accept" để chấp nhận các điều khoản khi cài đặt và sử dụng sản phẩm A10 SoftAX.
- Sau đó chọn "Next" để qua bước cài đặt tiếp theo.

Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere (5)

- Đặt tên cho máy ảo A10 SoftAX mà chúng ta sẽ deploy trên VMware vSphere.

Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere (6)

- Cọn nơi lưu trữ máy chủ ảo A10 SoftAX trên hệ thống ảo hóa của VMware vSphere.
- Mình sẽ cài đặt A10 SoftAX trên LUN03 của SAN Storage.
Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere (7)


- Chọn kiểu định dạng của ổ cứng của máy chủ ảo A10 SoftAX mà mình sẽ deploy có kiểu format là "Thin Provision" để tiết kiệm không gian lưu trữ cho hệ thống lưu trữ.

Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere (8)

- Cấu hình các card mạng cho máy chủ ảo A10 SoftAX trên nền ảo hóa VMware Vsphere.
- Tại các vNIC của máy chủ ảo A10 SoftAX, bạn sẽ cấu hình vNIC được phép kết nối vào vSwitch nào của VMware vSphere.
 • Management: đây là card dùng để quản lý A10 SoftAX.
 • Ethernet 1 & 2: Đây là 2 vNIC trên A10 SoftAX dùng để loadbalacing dữ liệu.

Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere (9)


- Tại menu "Ready to complete" chúng ta có thể xem lại toàn bộ thông tin mà chúng ta đã thiết lập ở trên trước khi vsphere deploy A10.
- Sau khi review các thông tin cấu hình trên đã chính xác các bạn nhấn "Finish" để VMware vSphere tiến hành deploy máy chủ ảo A10 SoftAX.

Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere (10)

- Quá trình deploy A10 thành công và chúng ta có thêm 1 máy ảo A10 mới trong hệ thống vSphere của chúng ta.

Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere (11)

- Khởi động A10 và login vào A10 với usernamevà password default là "admin | a10".
- Password để vào mode "enable" là password rỗng (blank).

Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere (12)


- Chúng ta có thể sử dụng lệnh “show license” để thấy license trên A10.
- Bạn có thể thấy bandwidth trên máy chủ ảo A10 SoftAX mà mình có này là 1000 Mbps.

Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere (13)


- Tiến hành đặt IP cho interface management của A10.
- Vào mode "config" --> mode "interface management" và gõ lệnh

Code:
SoftAX# config terminal
SoftAX(config)# interface management
SoftAX(config-if:management)# ip address 192.11.13.150 /24
SoftAX(config-if:management)# enable

Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere (14)


- Sau khi đặt IP cho interface Management thành công chúng ta có thể sử dụng trình duyệt web để login vào A10 và quản lý nó thông qua giao diện web.
- Username và password default để login vào A10 SoftAX thông qua giao diện web là "admin | a10".

Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere (15)- Để active license cho A10 chúng ta vào “config mode -> system -> maintenance -> licenses” để import license cho A10
Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere (16)

- Để install license cho máy chủ ảo A10 SoftAX trên hệ thống ảo hóa của VMware vSphere các bạn vào:
"Config Mode --> System --> Maintenances --> License".

Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere (17)

Tham khảo thêm các bài viết về hệ thống load balancing của A10 Networks
 1. A10 SoftAx Load Balancing trên nền ảo hóa
 2. [Lab 1] Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere
 3. [Lab 2] Cấu hình A10 SoftAX Load balancing với SNAT
 4. [Lab 3.1] Configure A10 Networks Routed Mode
 5. [Lab 3.2] Cấu hình Load balancing trên A10 với Routed Mode
Tham khảo thêm các bài viết về load Balancing của các hệ thống khác
Tổng hợp các bài viết về hệ thống load balancing
 
Last edited:

root

Well-Known Member

2. Basic config A10 SoftAX

2.1 Cấu hình IP trên các interface
- Thông tin cấu hình IP của interface management.
- Vào menu "Config mode --> Network --> Interfaces --> Management". Tại đây bạn có thể cấu hình lại IP address cho interface management của máy chủ ảo A10 SoftAX.

Basic config A10 SoftAX Virtual Appliances (1)

- Cấu hình IP cho interface Ethernet 1 kết nối với các Web server IIS01 và IIS02.
- Vào menu "Config Mode --> Network --> LAN" Tại đây sẽ hiển thị các interface của A10 SoftAX dùng để loadbalancing traffic cho các dịch vụ của các máy chủ khác.
- Click vào interface nào mà bạn muốn cấu hình IP adrress.

Basic config A10 SoftAX Virtual Appliances (2)


- Trong menu "IPv4" các bạn có thể cấu hình IP address cho các Ethernet 1.
- sau khi đặt IP address xong các bạn chọn "OK" để lưu lại cấu hình trên.


Basic config A10 SoftAX Virtual Appliances (3)

- Click “OK” sau khi cài đặt IP cho Ethernet 1 xong.
 • Sau đó chúng ta chọn interface Ethernet 1 và nhấn enable -> và save cấu hình để kích hoạt interface Ethernet 1.
Basic config A10 SoftAX Virtual Appliances (4)


- Tương tự chúng ta cấu hình IP Address cho interface Ethernet 2 kết nối với switch đi ra bên ngoài. Client sẽ kết nối với interface Ethernet 2 để truy cập đến các server IIS01 và IIS02.

Basic config A10 SoftAX Virtual Appliances (5)


- Kiểm tra lại chúng ta đã thấy 2 interface "e1 và e2" đã nhận được IP address mà chúng ta đã cấu hình và có trạng thái màu xanh (nghĩa là đang hoạt động).

Basic config A10 SoftAX Virtual Appliances (6)
 
Top