root

Leader IT/Architect
Dec 31, 2012
1,153
72
48

How to Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5


Trước tiên các bạn cần download file ISO dùng để cài đặt CentOS 7 tạo trang chủ của CentOS. Các bạn chọn nơi download tốt nhất cho mạng nhà của bạn để đạt được tốt độ nhanh nhất nhé.

http://isoredirect.centos.org/centos/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-Minimal-1611.iso

Sau khi download file ISO cài đặt CentOS 7 Minimal xong các bạn thực hiện upload file ISO vừa download về xong lên Datastore của VMware vSphere để tiến hành cài đặt CentOS 7 Minimal


Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5(1)


Phải chuột lên ESXi Host mà bạn muốn cài đặt CentOS 7 Minimal lên và chọn “New Virtual Machine… Ctrl +N”.


Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5(2)Ở menu “Configuration” chọn “typical” để tạo máy ảo với các options cấu hình và thiết bị chung.

Chọn “next” để qua bước cài đặt CentOS 7 Minimal tiếp theo.


Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5(3)Menu “Name and Location” các bạn thực hiện đặt tên cho máy ảo CentOS 7 Minimal mà bạn muốn thực hiện cài đặt trong mục “Name”.

Ở đây mình đặt tên máy ảo là Name: “CentOS 7 Minimal” sau đó chọn “Next” để qua bước cài đặt CentOS 7 Minimal tiếp theo.


Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5(4)


- Storage
Các bạn chọn nơi lưu trữ máy ảo CentOS 7 Minimal. Ở đây mình sẽ cài đặt máy ảo CentOS 7 Minimal trên Datastore “DS_ESXi02”.

Sau đó chọn “Next” để qua bước cài đặt CentOS 7 Minimal tiếp theo.


Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5(5)


- Guest Operation System
Các bạn chọn hệ điều hành để cài đặt cho máy ảo. Ở đây chúng ta sẽ cài đặt máy ảo CentOS 7 Minimal nên chúng ta sẽ chọn hệ điều hành và version phù hợp với hệ điều hành CentOS 7 Minimal mà chúng ta sẽ tiến hành cài đặt.
 • Guest Operation System: Linux

 • Version: CentOS 4/5/6/7 (64-bit)
Sau đó chúng ta chọn “Next” để qua bước cài đặt CentOS 7 Minimal tiếp theo.


Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5(6)


- Network
Các bạn chọn số card mạng và port-group mà card mạng của máy ảo CentOS 7 Minimal sẽ kết nối đến virtual Switch của VMware vSphere 6.

Sau đó chọn “Next” để qua bước cài đặt CentOS 7 Minimal tiếp theo.


Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5(7)


- Create a Disk
Các bạn cấu hình kích thước và loại đĩa cứng cho máy ảo CentOS 7 Minimal mà chúng ta sẽ tiến hành cài đặt.
 • Virtual Disk Size: 100 GB. Mình sẽ sử dụng 100 GB để cài đặt CentOS 7 Minimal

 • Thin Provisioning: chúng ta sẽ sử dụng loại đĩa cứng Thin provisioning cho máy ảo CentOS 7 Minimal mà chúng ta sẽ cài đặt.
Sau đó chọn “Next” để qua bước cài đặt CentOS 7 Minimal tiếp theo.


Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5(8)


- Ready to complete
Các bạn xem lại các thông tin mà các bạn đã cấu hình cho Virtual Machine CentOS 7 Minimal ở trên xem chính xác chưa.

Sau đó check vào option “Edit the virtual machine settings before completion” để edit lại máy ảo trước khi hoàn thành nó.

Sau đó chọn “Continue” để qua bước cài đặt CentOS 7 tiếp theo.


Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5(9)Trong phần Edit Hardware của máy ảo CentOS 7 Minimal chúng ta chọn

New CD/DVD (adding):
 • chọn “connect at power on” để có thể load được CD/DVD chứa source cài đặt CentOS 7 Minimal khi bật máy ảo này lên.

 • Datastore ISO File: “CentOS-7-x86_64-minimal”. Các bạn trỏ file ISO chưa source cài đặt CentOS 7 Minimal.
Sau đó chọn “Finish” để hoàn thành cấu hình cài đặt CentOS 7 Minimal.


Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5(10)


Cài đặt CentOS 7 Minimal


Khi bật máy ảo chứa ISO cài đặt CentOS 7 chúng ta sẽ gặp menu để cài đặt CentOS 7 Minimal.

Các bạn chọn vào dòng “Install CentOS Linux 7” để tiến hành cài đặt mới CentOS 7 minimal


Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5(11)


- What language would you like to use during the installation process?
Tại đây các bạn chọn ngôn ngữ cho hệ thống CentOS 7 Minimal mà các bạn sẽ cài đặt.

Chọn ngôn ngữ là “English (English)”. Sau đó chọn “countinue” để qua bước cài đặt CentOS 7 Minimal tiếp theo.


Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5(12)


- Installation Summary

Đây là giao diện dùng để cấu hình các thông số cài đặt CentOS 7 Minimal.
 • Data & Time: Asia/Ho Chi Minh timezone. Cấy hình timezone cho máy chủ CentOS 7 Minimal.

 • Keyboard: English (US). Chọn loại bàn phím Englíh (US) để sử dụng cho CentOS 7 Minimal sắp được cài đặt.

 • Language support: English (united States). Chọn ta chọn loại ngôn ngữ sử dụng

 • Software Selection: Minimal Install. Chọn loại cài đặt cho CentOS 7 là bản Minimal.

 • Installation Destination: Chọn nơi mà bạn sẽ cài đặt CentOS 7 Minimal.

 • Network & Hostname: Cấu hình network và hostname cho máy chủ CentOS 7 Minimal.
Sau đó các bạn chọn “Begin Installation” để tiến hành cài đặt CentOS 7 Minimal.


Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5(13)Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình các thông số cơ bản trước cho máy ảo CentOS 7 Minimal mà chúng ta sẽ tiến hành cài đặt.
 • Hostname: db01.svuit.vn. Các bạn thực hiện đặt tên cho máy ảo CentOS 7 Minimal mà các bạn sẽ tiến hành cài đặt.
Click vào “Configure Network” để tiến hành cấu hình network cho máy ảo CentOS 7 Minimal. Sau đó click vào card mạng mà bạn muốn cấu hình và chọn “edit” để cấu hình IP address, Subnet Mask, default gateway, DNS… cho card mạng này. Trên tab “IPv4 Settings” chúng ta cấu hình.

Sau đó chọn “Apply…” để lưu cấu hình mà chúng ta vừa cấu hình xong cho card “eth0” của máy ảo CentOS 7 minimal.


Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5(14)


- The root account is used for administering the system. Enter a password for the root user.
Các bạn tiến hành đặt mật khẩu cho user “root” của hệ thống CentOS 7 Minimal mà các bạn sẽ cài đặt.

Sau đó chọn “Next” để qua bước cài đặt CentOS 7 Minimal tiếp theo.

Hệ thống sẽ tiến hành cìa đặt CentOS 7 Minimal. Các bạn đợi xíu để nó hoàn tất việc cài đặt nhé.


Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5(15)


Sau khi hệ thống cài đặt CentOS 7 Minimal thành công. Nó sẽ yêu cầu chúng ta khởi động lại máy ảo CentOS 7 Minimal.

Chọn “reboot” để tiến hành khởi động lại máy ảo cài đặt CentOS 7 Minimal.


Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5(16)


Và đây là giao diện của CentOS 7 Minimal mà chúng ta vừa cài đặt thành công xong. Đây là bản CentOS 7 Minimal nên nó sẽ không có giao diện và rất nhẹ vì có rất nhiều công cụ không được cài đặt.

Install CentOS 7 Minimal on VMware vSphere 6.5(17)
 

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu