CCNA [Lab 2.4] Hướng dẫn Upgrade IOS cho Cisco C9300

phantrivy

Administrator
Hướng dẫn load IOS cho Switch Cisco từ TFTP server
Bài lab này sẽ hướng dẫn cách để load và upgrade IOS Cisco C9300

Yêu cầu:

PC đặt ip là card mạng Ethernet là 192.168.10.2/24
Cài TFTP cho PC
Kết nối console từ Switch đến PC để thực hiện các cấu hình.


Các bước thực hiện:

Từ PC kết nối đến switch bằng console và thực hiện kiểm tra version có sẵn trong switch:

switch#show version

3showver.png

Có thể thấy version đang có trên switch là 16.12.03.a


Sau khi kiểm tra, truy cập đến trang software.cisco.com/download/home để tìm bản cập nhật mới nhất cho Switch.
Trước tiên cần tìm tên thiết bị. Thiết bị mình thực hiện là Switch Catalyst 9300 24T-A

4cat9k.pngTiếp theo, chọn IOS cần upgrade

6iosxe.pngTiếp theo, chọn phiên bản ISO

5downioscat.pngLưu ý:

ED: là bả phiên bản mới nhất có các tính năng mới cũng như platfom mới nhưng không hỗ trợ sửa lỗi.
MD: có thể là phiên bản trước của ED nhưng ở phiên bản có này hỗ trợ sửa lỗi và bảo trì cho thiết bị của bạn.


Tiếp theo vào switch tạo vlan 1 và đặt ip cho vlan 1 là 192.168.10.1/24:

switch(config)#vlan 1
switch(config-vlan)#exit
switch(config)#interface vlan 1
switch(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
switch(config-if)#no shutdown


Dùng cable mạng kết PC với switch. Ở đây mình kết nối vào gigabitethenet1/0/3
Bật cổng gigabitEthernet 1/0/3 và cho access vlan 1

switch(config)#interface gigabitEthernet 1/0/3
switch(config-if)#no shutdown
switch(config-if)#switchport mode access
switch(config-if)#switchport access vlan 1


Từ PC thực hiện ping 192.168.10.1 -t để kiểm tra kết nối với switch.
Sau khi kiểm tra kết nối cần mở TFTP server và chọn đường dẫn đến thư mục chưa file IOS đã tải:

7tftp.pngChọn Show Dir để xem các file có trong thư mục. Copy tên file cần cài cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin

8tftpdir.pngTừ switch truy cập đến TFTP Server để copy file cài đặt

switch(config)#copy tftp: flash:
Address or name of remote host []? 192.168.10.2 //nhập IP của PC tftp
Source filename []? cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin //nhập tên file cần copy
Destination filename [cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin]?


Quá trình kết nối và copy file từ PC TFTP server:

Accessing tftp:192.168.10.2/cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin...
Loading cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin from 192.168.10.2 (via Vlan1) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 805827585 bytes]

805827585 bytes copied in 991.141 secs (813030 bytes/sec)Kiểm tra file cài:

switch#verify cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin
Verifying file intergrity of flash:cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin...................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................


Kết quả kiểm tra file 100%Done!

9isoverify.pngSau khi copy và kiểm tra file xong ta trỏ đường dẫn boot đến file vừa copy:

switch(config)#boot system flash:/cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin


Kiểm tra đã nhận file boot mới chưa:

switch(config)#show boot
---------------------------
switch 1
---------------------------
Current Boot Variables:
BOOT variable = flash:/cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin;
Boot Variables on next reload:
BOOT variable = flash: packages.conf
Manual Boot = no
Enable Break = no
Boot Mode = DEVICE
iPXE Timeout = 0


Sau đó lưu và khởi động lại để switch boot theo IOS mới:

switch#write memory
Building configuration...
[OK]
switch#reload
Reload command is being issued on Active unit, this will reload the whole stack
Proceed with reload? [confirm]

12reload sw.pngKhi reload sẽ nhận boot từ file vừa copy vào flash là cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin

11boot.png

Sau khi hoàn tất boot lại từ IOS mới, ta kiểm tra lại phiên bản sẽ thấy switch đã chạy phiên bản mới là 16.12.04

13show ver.png
 
Top