Windows Server [Lab 2] Tạo mailbox trên Mail Exchange 2016

maingochan

Administrator
TẠO MAILBOX TRÊN MAIL EXCHANGE 2016
Sau đây mình sẽ hướng dẫn tạo mail box trên mail exchange
Phần 1: Chuẩn bị
- 1 Mail exchange 2016 đã được cài đặt
Cài đặt Mail Exchange 2016
Phần 2: Tiến hành thực hiện
Các bước thực hiện
B1: Vào giao diện quản lí mail exchange chọn Recipients → mailboxes → User mailbox
B2: Chọn Browse → Chọn user mà mình cần tạo mailbox → Save
B3: Tương tự ta tạo mailbox thứ 2 trong AD
B4: Login vào mailbox của “Hoa”
B5: Setup timezone cho mailbox
Bắt đầu thực hiện
B1: Vào giao diện quản lí mail exchange chọn Recipients → mailboxes → User mailbox


B2: Chọn Browse → Chọn user mà mình cần tạo mailbox → SaveB3: Tương tự ta tạo mailbox thứ 2 trong AD

B4: Login vào mailbox của “Hoa”

B5: Setup timezone cho mailbox

  • Tương tự ta cũng login vào mailbox “DHAN”
  • Sử dụng mailbox “Hoa” gửi email đến mailbox “DHAN”


Vậy là mailbox “DHAN” đã nhận được email của mailbox “Hoa”
Chúc các bạn thành công !!!
 
Last edited:

l3g0n

Super Moderator
Mail Exchange này chạy theo giao thức gì vậy bạn?
Cấu hình như vậy thì có thể gửi mail ra ngoài gmail,...được chưa vậy bạn
Mình có mail app của Windows đang sử dụng cho gmail. v mình thêm mail này vào sử dụng được không?
 
Top