IBM [Lab 3.0] Cài đặt và Boot OS AIX7.2 từ SAN Storage

1. Chuẩn bị

Trên Storage tạo sẵn các LUN và đã được Zoning cùng với server IBM thông qua SAN SWITCH

1622991851565.png2. Tạo LPAR

LPAR là sự phân bổ tài nguyên hệ thống để tạo ra các hệ thống tách biệt một cách hợp lý trong cùng một vùng vật lý
Đăng nhập vào giao diện HMC và chọn vào 1 máy chủ (ví dụ: IBM-S922-P1)

Chọn Partitions > Create Partition, khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ “Create New Partition”
Ở menu “Basic Partition Confguration”

1622991874930.png


Ở menu “Processor Configuration”

1622991893513.png


Ở menu “ Memory Configuration”

1622991910232.png


Tiếp theo chọn vào partition mới tạo > Actions > Profiles > Manage profile > default_profile

1622991932795.png


Chọn tab I/O > Add as required và chỉ định các cổng mạng đang sử dụng

(Add as required: chỉ định thiết bị I /O dành riêng cho partition
Add as desired: chỉ định thiết bị I/O được chia sẻ với các logical partition khác, hoặc thiết bị I/O là tùy chọn.)

1622991957388.png

Chọn tab Settings

Enable Connection Monitoring
: Để phép giám sát các đường kêt nối giữa HMC và các hệ thống mà nó quản lý
Boot Modes: chọn system management services để xem thông tin về hệ thống hoặc phân vùng và thực hiện các tác vụ như đặt mật khẩu, thay đổi danh sách khởi động và cài đặt các thông số mạng.

1622991994872.png


Sau đó chọn OK > Yes để Save Profile

1622992010438.png


Dùng lệnh vtmenu để xem danh sách các partition

1622992027053.png


Có 2 partition là TEAM01_LPAR01 và TEAM01_LPAR02 ở trạng thái “Not Activated”

1622992041660.png


Vào Managed Profiles của một partition, ở mục Action chọn Activate..

1622992058962.png


Chọn OK

1622992073592.png

1622992084196.png


Partition đã bắt đầu start lên

1622992092566.png3. Cài đặt OS
Sau lệnh vtmenu chọn 2 (TEAM01_LPAR02), sẽ hiển thị các menu như hình dưới

Nhập 5 - Select Boot Options

1622992107716.png


Nhập 1- Select Install/ Boot Device

1622992121591.png


Nhập 5 - List all Devices

1622992136838.png


Nhập N – Next page of list

1622992150851.png


Nhập 9 – USB Disk để cài đặt từ USB

1622992166510.png


Nhập 2- Normal Mode Boot

1622992181221.png


Nhập 1 – Yes

1622992203665.png


Nhập 1- chọn ngôn ngữ tiếng Anh trong lúc cài

1622992217129.png


Nhập 2

1622992231588.png


Nhập 1

1622992249736.png


Nhập 99

1622992263857.png

1622992270542.png


Nhập 4
–chọn cài đặt OpenSSH

1622992285378.png


Nhập 99
để quay lại menu trước

1622992298059.png


Nhập 0
để bắt đầu cài đặt

1622992312583.png


Xem lại các cấu hình và nhập 1 để tiếp tục cài đặt

1622992326812.png

1622992332740.png


Nhập X
để thoát SMS

1622992346767.png

Nhập 1
1622992358498.png

1622992367363.png


Nhập vt100
1622992382838.png


Chọn Accept License Agreements
1622992397266.png

Chọn yes để ACCEPT Installed License Agreements
1622992409100.png


Chọn Set root Password và đặt mật khẩu cho user root

1622992440700.png
 
Last edited by a moderator:
thanks Ad, bài rất dài nhưng rất hay. Vậy ra AIX cài ở đâu cũng được chứ không nhất thiết phải gắn HDD vào hardward mới cài được hả ad?
 

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu