IBM [Lab 3.3] Tạo Volume Group, Logical Volume

phatnguyen

Internship/Fresher
Oct 14, 2019
26
7
3
26
TP HCM
Nội dung
1. Tạo Volume Group
2. Tạo Logical Volume

1. Tạo Volume Group
Dưới đây là kiến trúc Volume Group bao gồm các thành phần như:​
 • Volume Group(VG): là đơn vị lưu trữ lớn nhất. Một VG chứa một hoặc nhiều ổ đĩa vật lý (thường là đĩa cứng). Dung lượng của một VG bằng tổng dung lượng của các đĩa cứng vật lý cộng lại.
 • Physical Volume(PVs): là khái niệm để chỉ một đĩa cứng vật lý. Để được quản lý bởi LVM, đĩa cứng vật lý phải được đưa vào nhóm ổ đĩa hoặc tạo một nhóm ổ đĩa riêng cho các ổ đĩa cứng. Một PV chỉ có thể thuộc về một VG.
 • Physical Partitions(PPs):Tất cả các phân vùng vật lý(PVs) trong nhóm phân vùng được chia thành các phân vùng vật lý (PPs). Các PPs trong cùng một VG có cùng kích thước, thường là 1MB, 4MB, 8MB, 16MB, 32MB …
 • Logical Volume(LVs): LV là tập hợp thông tin nằm trên PV. Một hoặc nhiều tập hợp lý (LV) được xác định cho mỗi VG. Người dùng sẽ thấy rằng dữ liệu trong LV là liền kề nhau nhưng dữ liệu này có thể là rác lan truyền, không liền kề trên ổ đĩa vật lý hoặc thậm chí trên các ổ đĩa vật lý khác nhau.
 • Logical Partitions(LPs): Mỗi Logical volume(LV) bao gồm một hoặc nhiều logical partition (LP). LP có cùng kích thước với physical partition. Mỗi LP đều được ánh xạ tới một PP nằm trên physical volume. Các LP phải liên tiếp nhau nhưng các PP được ánh xạ tới có thể nằm rải rác. Cách quản lý này cho phép file system có thể thay đổi kích thước, nằm phân bố trên nhiều ổ đĩa.
Logical-Volume-Manager-components-1024x712.jpg
Có 3 loại Volume Group, mỗi loại quy định các giới hạn lưu trữ khác nhau:
Loại Volume
Group
Max PVs
trên một VG
Max LVs
trên một VG
Max PP trên
một VG
Kích thước
Max của một PP
Original3225632512
(1016*32)
1 GB
Big128512130048
(1016*128)
1 GB
Scalable102440962097152128 GB

 • Original và Big type: quy định số PP tối đa trên 1 PV la 1016
 • Scalable không quy định số PP tối đa trên PV mà chỉ có giới hạn số PP trên một VG là 2097152.
 • Quy ước đặt tên cho các LV được tạo ra bởi hệ thống là /dev/hdx và quy ước đặt tên cho các LV được tạo ra bởi người dùng là /dev/lvxx.
 • Một Logical Volume có thể chứa:
  • File system Journaled (JFS) hoặc enhanced journaled file system (JFS2)
  • Journal log (/dev/hd8)
  • Paging space (/dev/hd6)
  • Boot logical volume (/dev/hd5)
  • Dump device
  • Raw logical volume
Để tạo 1 VG ta làm như sau:
Screenshot_1.png

Screenshot_2.png

Screenshot_3.png

Screenshot_4.png

Screenshot_5.png

Screenshot_6.png

Screenshot_7.png

Screenshot_8.png

Screenshot_9.png

Screenshot_10.png

Screenshot_21.png

Screenshot_22.png

Screenshot_23.png


2. Tạo Logical Volume
Screenshot_11.png

Screenshot_12.png

Screenshot_13.png

Screenshot_14.png

Screenshot_15.png


Logical Volume TYPE: là một kiến trúc thư mục được sử dụng để lưu trữ tệp. Kiến trúc này bao gồm thư mục gốc và các thư mục con. Trong hệ thống AIX, có nhiều hệ thống tệp tạo thành một kiến trúc cây duy nhất với một thư mục gốc duy nhất.
AIX hỗ trợ 7 loại Logical Volume TYPE:
 • JFS: Hệ thống tệp nhật ký, được sử dụng để định dạng Khối lượng logic trên đĩa
 • JFS2: Hệ thống tệp nhật ký nâng cao, được sử dụng để định dạng Khối lượng logic trên đĩa
 • CDRFS: Hệ thống tệp CD ROM
 • UDFS: Hệ thống tệp định dạng đĩa chung (UDF)
 • CIFS
 • NFS: Hệ thống tệp mạng được truy cập qua mạng
 • PROCFS
 • NAMEFS
Screenshot_16.png

Screenshot_17.png

Screenshot_18.png

Như vậy là chúng ta đã cài xong Logical Volume trên Volume Group(hdisk2)
Tương tự chúng ta sẽ tạo thêm 1 Logical Volume trên Volume Group(hdisk3,4)
Screenshot_24.png

Screenshot_25.png

Screenshot_26.png

Screenshot_27.png
 

Attachments

 • Screenshot_19.png
  Screenshot_19.png
  297.9 KB · Views: 0
 • Screenshot_24.png
  Screenshot_24.png
  164.8 KB · Views: 0
 • Screenshot_27.1.png
  Screenshot_27.1.png
  280.5 KB · Views: 0
 • Screenshot_27.2.png
  Screenshot_27.2.png
  190.6 KB · Views: 0
 • Screenshot_28.png
  Screenshot_28.png
  318.1 KB · Views: 0
 • Screenshot_29.png
  Screenshot_29.png
  66.6 KB · Views: 0
 • Screenshot_30.png
  Screenshot_30.png
  216.9 KB · Views: 0
Last edited:
 • Like
Reactions: dembuongactro
Cảm ơn ad nhiều lắm kiến thức rất quan trọng trong việc quản trị AIX, mốt có làm serial AS400 luôn không ad?
 

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu