CCNA Lab 8.0 Kết nối GNS3 với ESXi

nessi

Moderator

Lab 8.0 Kết nối GNS3 với ESXi
Ở bài lab này, mình sẽ thực hiện kết nối giữa một con Switch L2 IOU với một host của Server ESXi đó là Windows Server 2012 mà mình đã cài đặt trước đó, cũng như có một bài hướng dẫn cài đặt Win Sv 2012 lên ESXi.


Tuy nhiên mình sẽ dụng công cụ Remote Desktop Connection của Win 10 để điều khiển Win Sv ping tới Switch của GNS3. Để remote được thì các bạn có thể tham khảo trên mạng, mình không nói thêm nữa.


  • Đầu tiên là bật ESXi ở Vmware lên, sau đó vào giao diện web quản lý host ESXi -> Chọn Power On Windows Server 2012
GNS3 Connecting ESXi (1)

GNS3 Connecting ESXi (2)

GNS3 Connecting ESXi (3)

  • Windows Server 2012 của mình có địa chỉ IP là 192.168.10.108 cấp DHCP từ ESXi nên sẽ có cùng lớp mạng 255.255.255.0 và Defualt Gateway 192.168.10.2 (gắn chung card mạng ảo Vmnet1)

  • Nhìn vào hình dưới sẽ minh hoạ rõ ràng, 1 cái là card mạng ảo vmnet1 -> coi như gắn chung đường dây với vmnet1 có liên kết với laptop của mình.
GNS3 Connecting ESXi (4)

  • Nên giờ mình sẽ gắn GNS3 với card Vmnet1
GNS3 Connecting ESXi (5)

  • Sơ đồ bài lab như hình dưới
GNS3 Connecting ESXi (6)

  • Cấu hình Sw1 cùng mạng với Windows Server 2012, mặc định Vlan 1
Code:
Sw1#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Sw1(config)#interface vlan 1

Sw1(config-if)#ip add 192.168.10.147 255.255.255.0

Sw1(config-if)#no shutdown
  • Ở Switch L2 IOU t chỉ có thể đặt địa chỉ IP ảo cho vlan 1, còn lại không được, mục đích của việc đặt IP ảo này để telnet quản lí.

  • Giờ chúng ta vào Windows Server 2012 ping thử tới 192.168.10.147 -> Thành công
GNS3 Connecting ESXi (7)


Bài lab này khá đơn giản, mình đã hoàn thành bài lab !!!
 

midnight80

New Member
Thank so much. Mình rất mong được xem những bài Lab tiếp theo của bạn.
Liệu có thể giả lập Raid trên Vmware được không ?
 
Top