Cisco ASA Lab tổng hợp ASA, Router, Switch, PPPoE, SNMP

thanhdc

Super Moderator

Lab tổng hợp ASA, Router, Switch, PPPoE, SNMP, NMPI. Mô hình:
Mình mới thiết kế được mô hình mạng. Mô hình này tổng hợp rất nhiều kiến thức, mình đưa ra để các bạn cùng tham khảo học tập.
Các bạn hãy cùng nhau đóng góp ý kiến để bài lab được hoàn thiện hơn nhé!
Lab tổng hợp ASA, Router, Switch, PPPoE, SNMP, NMP
II. Yêu cầu:
 • -Cấu hình đặt địa chỉ IP như sơ đồ
 • -Cấu hình chia VLAN, Định tuyến VLAN cho các VLAN10, VLAN20, VLAN30 có thể liên lạc nội bộ được với nhau
 • -Cấu hình để cho VLAN10, VLAN20, VLAN20 có thể truy cập được các server trong vùng DMZ
 • -WiFi-KháchHàng chỉ được phép truy cập ra Internet.
 • -Cấu hình PPPoE trên Cisco Router để kêt nối tới ISP, mục đích là để truy cập Internet
 • -Cấu hình NAT trên Cisco Router để nội bộ có thể truy cập được Internet
 • -Public website ra ngoài Internet thông qua địa chỉ IP public 123.40.50.59
 • -Cấu hình SNMP v2c trên các thiết bị ASA, Cisco Router, Cisco Switch MuitiLayer để Server NPM (Solarwind Network Performance Monitor) có thể theo dõi hiệu suất hoạt động của chúng.
 • -Cài đặt Solarwind Network Performance Monitor để theo dõi hiệu suất hoạt động của các thiết bị trong mạng.
 • -Sau khi cài xong NPM tiến hành thêm các thiết bị cần quản lý vào danh sách.
 • -Public Server NPM ra ngoài Internet thông qua địa chỉ IP public 123.40.50.60, để từ bên ngoài có thể truy cập http vào để theo dõi hiệu suất hoạt động của các thiết bị.
 • ...và còn nhiều yêu cầu khác nữa, tạm thời chưa nghĩ ra, bạn nào có nghĩ ra yêu cầu gì hay thì xin đóng góp ý kiến nhé!

III. Triển khai:
.....
 
Last edited by a moderator:
Top