Supper Putty trong GNS3

root

Well-Known Member
1. Download supper putty ở đây: https://code.google.com/p/superputty/downloads/list
- Giải nén và chép tất cả vào thư mục cài đặt GNS3 (C:\Program Files\GNS3)

2. Mở suppẻ putty lên và chỉ đường dẫn tới putty của GNS3


3. Bên tab GUI -> Tab Text chọn Dynamic để xíu nó các tab chỉ hiện hostname của thiết bị và nó sẽ không hiện IP, port...


4. Chọn tính năng để hiện thị trên 1 cửa sổ dạng tab5. Vào GNS3 để cấu hình supper putty6. Chỉ ra đường dẫn của supper putty bạn đan để. Của minh là SuperPutty.exe -telnet "%h -P %p -wt \"%d\" -gns3 5 -skin 4"


7. Thử mở 2 còn Router và mở console của 2 con Router trên GNS3- Nếu bạn muốn hiện thị lại menu ẩn bạn dùng phím "alt"
 
Top