Thắc mắc TMG 2010

Tôi dã dựng thành công TMG 2010 trên máy Server có 2 Card mạng, giờ tôi muốn dựng nó trên máy ảo có được không ạ? Vì trên máy ảo tôi không biết phân luôn Card mạng thế nào, vì chỉ có 1 Card vật lý vào máy chạy máy ảo? Xin các cao nhân chỉ giáo! Cám ơn các cao nhân ạ!
 
Top