Windows Server Thiết lập DFS Replication giữa ba máy chủ

diephan

Internship/Fresher
Sep 7, 2020
77
28
18
1. Mô hình

1710694988055.png

Với mô hình này khi client ghi dữ liệu vào bất kì server nào sẽ được đồng bộ qua các server còn lại. Khi một file server lỗi, namespace server vẫn khả dụng trên các server còn lại

2. Thực hiện
B1: Tạo thư mục chia sẻ
Tạo thư mục “Share” trên 3 File server, sau đó share thư mục với quyền Full Control cho everyone

1710695099353.png


B2: Cài đặt Role DFS Namespce và DFS Replication trên 3 File Server

1710695128553.png


B3: Cấu hình DFS Namespace
Thực hiện trên 1 DFS Namespace server (file1)
Mở bảng điều khiển DFS Management và nhấp chuôth phải vào Namespace, chọn New Namespace

1710695155241.png


Chọn DFS Namespace server:

1710695170995.png

Khai báo tên cho Root Folder

1710695181978.png


Chọn Edit Settings.. để chỉnh sửa quyền chia sẻ và đường dẫn của share folder

1710695262104.png


Chọn mô hình triển khai dựa trên domain name

1710695272971.png


Xem lại cấu hình, sau đó chọn Create

1710695282491.png

8996_1784dbe88cd7b19c11a9a51065174c62.png


B4: Lần lượt thêm máy chủ DFS Namespace thứ 2, thứ 3

1710695413026.png


1710695420644.png


1710695430921.png


B5: Cấu hình DFS Replication

Vào tạo một Replication Group. Chuột phải vào New Replication Group

1710695932494.png

Chọn Multipurpose replication group
(Replication group for data collection dùng khi server thứ 2, muốn thu thập dữ liệu từ server thứ nhất, tùy chọn này không thể thêm server thứ 3 vào nhóm để thu thập dữ liệu từ server thứ nhất )

1710695461225.png


Đặt tên cho Replication group

1710695478188.png


Chọn các thành viên vào nhóm

9003_29185e40cbee748a61c587a810116fc4.png


1710695586654.png


Chọn lịch sao chép và băng thông phân bổ cho quá trình sao chép

1710695595050.png


Chọn thành viên chính cho nhóm

9007_d8dd30dbeffa4070f3c6777cd21ffef5.png


Chọn thư mục cần sao chép cho các thành viên khác

1710695711525.png


Chọn thư mục của các thành viên khác để sao chép từ server chính

1710695718920.png
 

Attachments

 • 1710695323132.png
  1710695323132.png
  108.9 KB · Views: 0
 • 1710695494186.png
  1710695494186.png
  237.5 KB · Views: 0
 • 1710695629079.png
  1710695629079.png
  242.2 KB · Views: 0

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu