CCNA Tổng hợp những bài viết lý thuyết CCNA

root

Well-Known Member
Dưới đây là link tổng hợp các bài lý thuyết trong mục CCENT trong chương trình họp CCNA nhé.

 1. [Bài 1] Tìm hiểu mô hình OSI
 2. [Bài 2] Tìm hiểu mô hình TCP/IP
 3. [Bài 3] Tìm hiểu hệ thống mạng LAN
 4. [Bài 4] Các loại Cable mạng LAN
 5. [Bài 5] Tìm hiểu địa chỉ IPv4
 6. [Bài 5.1] VLSM là gì, cách chia IP và subnet
 7. [Bài 6] Tìm hiểu về Router Cisco
 8. [Bài 7] Tìm hiểu về Switch Cisco
 9. [Bài 8] Quá trình khởi động của Router Cisco
 10. [Bài 9] Cách đặt tên IOS trên Router cisco
 11. [Bài 10] Cấu hình Telnet, CDP, SSH trên CISCO IOS
 12. [Bài 11] Tìm hiểu các giao thức định truyến mạng
 13. [Bài 13] Tìm hiểu về giao thức định tuyến RIP
 14. [Bài 13.1] Cấu hình định tuyến RIPv2 trên Router
 15. [Bài 14] Tìm hiểu giao thức định tuyến OSPF
 16. [Bài 14.1] Cấu hình định tuyến OSPF trên Router
 17. [Bài 15] Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP
 18. [Bài 15.1] Cấu hình định tuyến EIGPR trên Router
 19. [Bài 16] Tìm hiểu và cấu hình DHCP trên Cisco
 20. [Bài 17] Cấu hình VLAN trunking và VTP Cisco
 21. [Bài 18] Cisco Multilayer Switch Network Diagram
 22. [Bài 19] Tìm hiểu giao thức Spanning tree Protocol
 23. [Bài 20] Hướng dẫn cấu hình ACL Router Cisco
 24. [Bài 21] Tìm hiểu về Network Address Translation
 25. [Bài 22] Tìm hiểu giao thức HSRP
 26. [Bài 23] Hướng dẫn cấu hình EtherChannel
 27. [Bài 24] Tìm hiểu về IPv6
 28. [Bài 24.1] Cấu hình IPv6 và định truyến trên IPv6
 29. [Bài 25] Cấu hình PPP authentication PAP và CHAP
 30. [Bài 26] Cấu hình port security cho Switch
 
Last edited by a moderator:

tranvoluong

New Member
Ủa root mới sữa và bổ sung thêm à, em cám ơn root. Mong được root hồi âm em rất muốn được học hỏi từ root.
 

root

Well-Known Member
Ủa root mới sữa và bổ sung thêm à, em cám ơn root. Mong được root hồi âm em rất muốn được học hỏi từ root.
Bạn cần mình hồi âm về vấn đề vậy. Mình có thể giúp gì cho bạn.
 

Huynh Thien Phu

New Member
Dưới đây là link tổng hợp các bài lý thuyết trong mục CCENT trong chương trình họp CCNA nhé.

 1. [Bài 1] Tìm hiểu mô hình OSI
 2. [Bài 2] Tìm hiểu mô hình TCP/IP
 3. [Bài 3] Tìm hiểu hệ thống mạng LAN
 4. [Bài 4] Các loại Cable mạng LAN
 5. [Bài 5] Tìm hiểu địa chỉ IPv4
 6. [Bài 5.1] VLSM là gì, cách chia IP và subnet
 7. [Bài 6] Tìm hiểu về Router Cisco
 8. [Bài 7] Tìm hiểu về Switch Cisco
 9. [Bài 8] Quá trình khởi động của Router Cisco
 10. [Bài 9] Cách đặt tên IOS trên Router cisco
 11. [Bài 10] Cấu hình Telnet, CDP, SSH trên CISCO IOS
 12. [Bài 11] Tìm hiểu các giao thức định truyến mạng
 13. [Bài 13] Tìm hiểu về giao thức định tuyến RIP
 14. [Bài 13.1] Cấu hình định tuyến RIPv2 trên Router
 15. [Bài 14] Tìm hiểu giao thức định tuyến OSPF
 16. [Bài 14.1] Cấu hình định tuyến OSPF trên Router
 17. [Bài 15] Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP
 18. [Bài 15.1] Cấu hình định tuyến EIGPR trên Router
 19. [Bài 16] Tìm hiểu và cấu hình DHCP trên Cisco
 20. [Bài 17] Cấu hình VLAN trunking và VTP Cisco
 21. [Bài 18] Cisco Multilayer Switch Network Diagram
 22. [Bài 19] Tìm hiểu giao thức Spanning tree Protocol
 23. [Bài 20] Hướng dẫn cấu hình ACL Router Cisco
 24. [Bài 21] Tìm hiểu về Network Address Translation
 25. [Bài 22] Tìm hiểu giao thức HSRP
 26. [Bài 23] Hướng dẫn cấu hình EtherChannel
 27. [Bài 24] Tìm hiểu về IPv6
 28. [Bài 24.1] Cấu hình IPv6 và định truyến trên IPv6
 29. [Bài 25] Cấu hình PPP authentication PAP và CHAP
 30. [Bài 26] Cấu hình port security cho Switch
Cám ơn Root vì các bài viết hữu ích. Chúc Root sức khỏe!
 
Top