Allied Telesis VCStack(Allied Telesis)

khanhle

Internship/Fresher
Aug 25, 2022
32
0
6
20
Đăk lăk
| . VCStack Introduction

VCStack là 1 công nghệ của Allied Telesis cho phép quản trị viên cấu hình 2 hay nhiều switch vật lý thành 1 switch logic duy nhất, giúp giảm thời gian triển khai, tăng tính dự phòng cho hệ thống mạng. Công nghệ này giống với các công nghệ stacking khác như StackWise của Cisco hay IRF của HPE. Từ quan điểm cấu hình và quản lý thiết bị, các thiết bị chuyển mạch trong 1 VCStack chỉ là một thiết bị duy nhất với sự switching Layer 2 liền mạch từ các cổng của một thành viên ngăn xếp sang các cổng của thành viên tiếp theo.
 1. Stacking Benefit
- Quản lý đơn giản:
 • Có thể hiểu là khi cấu hình VCStack thì người quản trị có thể quản lý 1 chồng các thiết bị Switch chỉ qua 1 IP duy nhất hoặc 1 MAC ảo
 • Giảm chi phí quản trị mạng
- Cấu hình đơn giản:
 • Không cần cấu hình các giao thức dự phòng như VRRP và cũng không cần cấu hình STP vì các thiết bị thành viên trong ngăn xếp sẽ không bị loop
 • Giảm được lưu lượng gói tin cần quản lý trong mạng và giảm độ phức tạp của cấu hình
- Tính khả dụng cao:
 • Tài nguyên mạng được trải rộng trên các thiết bị Switch trong ngăn xếp bởi thế có thể giảm tác động đến hệ thống trong trường hợp có bất kỳ một Switch nào bị lỗi
 • Về cơ bản thì quyền truy cập và các tài nguyên được đảm bảo thông qua các kết nối linh hoạt
- Khả năng mở rộng
 • Các Switch riêng lẻ có thể được thêm vào hoặc gỡ ra khỏi ngăn xếp
 1. Creating Stack
|| . VCStack LD

LD-VCStack cho phép tạo VCStack ở các khoảng cách xa, là lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh hoặc nhiều tòa nhà. LD-VCStack sử dụng module quang và cable quang để stacking các switch ở khoảng cách xa. Khoảng cách Stack tối đa của LD-VCStack phụ thuộc vào khoảng cách mà các module quang có thể hoạt động được.
qkCo9hDfhDyzOujSomLpiDnLw2-7eOrI-gi2hK6sNaSm_-DY5g92IxRAwg_7T-9ym1ahS2WUrWobPAE2-yz9eCQGi9ZOzOOmgQKPfdo-WnYWNvraRots8Fyo-k9oBugxL1IVX2YT3XkUvng8ZjKyiSr___zkZQueKr80kzpype8r9ka59N5NIfjzvg

Bằng cách có hai thành viên chồng xếp ở mỗi vị trí, lợi ích của việc sử dụng Link Aggregration giữa bộ chuyển mạch cốt lõi và switch còn lại.
||| . VCStack Configuration

 1. Stacking
Only on SBx908 GEN2 need to be enabled with the following command

xVlFIXL-sZ7yhaeY9WXQF2ueOMV5oRVyZ4WKjnQB6DoYgYFYyfTffb49BpODriTliLXOqz4szQptvjVmrNKqBedoZZbQkbaG2qVM8JAQfZStsytPya7ljkFVz1In3ZQ_SIkqjw_gpavyo6P3VeU04S9AjJ_tE74r79jO_xhwVNHZARYkGjl2AN_7ew


 1. How the Stack Communicates
 • Quản lý chồng xếp sử dụng một id vlan cụ thể và mạng con ip, giá trị mặc định là :

 • Vlan 4094
 • Subnet 192.168.255.0/28
 • Bạn có thể cần thay đổi các giá trị này nếu chúng va chạm với id mạng vlan hoặc mạng con đã được sử dụng trong mạng:
4ET4_i4RzSlQv3NLCi7qjZ_b0mixEiQPmTlSzR2FIW-c019EVF-IyV7eFUHrwZdXLPaib8619aF6-kVyABoKjmdP7Ceqf14muDGGGVQ_8tPkHsjrdlKWOejfXjUGc8cvAhhIsEpPqv3Im2Kx8McseW-_IXrw1EySWMtQggMqiTWjig1hxp2TuBQsng


 1. Stack Master Selection
Lựa chọn chính dựa trên hai tham số

- Thứ nhất - cài đặt ưu tiên của thành viên ngăn xếp
- Thứ hai - Địa chỉ MAC
Switch có mức độ ưu tiên thấp nhất trở thành Master
- Mặc định ưu tiên là 128 - có thể thay đổi để chọn bản chính cụ thể
stack <switch stack ID> ưu tiên <0-255>
Nếu một số switch có cùng mức độ ưu tiên, công tắc có MAC @ thấp nhất
trở thành Thạc sĩ
Lựa chọn chính không liên quan đến ID đơn vị ((nghĩa là chính không nhất thiết phải là 1)
Bất kỳ thiết bị chuyển mạch nào trong một ngăn xếp đều có thể là Stack Master

 1. Vitual MAC address
Địa chỉ MAC ảo có thể được định cấu hình theo cách thủ công bằng cách chỉ định một VCStack ảo
ID khung. ID được chọn sẽ xác định địa chỉ MAC ảo nào mà ngăn xếp sẽ sử dụng.
Địa chỉ MAC được gán cho một ngăn xếp phải là duy nhất trong mạng của nó.
ID khung ảo đã nhập sẽ tạo thành 12 bit cuối cùng của một
Thành phần tiền tố MAC; đó là, 0000.cd370xxx. Ví dụ:
f79OUFVBEUGsp8yxdAEhJF_PnDzGDFXOt2QEwSE-kXCHUtA9AXOpSZtrI0RWLcQoiMNQcan5qHJ_QwvixowVhiQct2b5WQ_Z0rUtukbYNSgnEwSrMuNlGH70wKR30s0x-b6hZY0n8TonR94Xb5mRCsa0XD5XB1v7z59h-Dm_7DykecMNwPieLBtP

Điều này sẽ dẫn đến một địa chỉ MAC ảo là: 0000.cd37.003

 1. Stack Member ID
 • Mỗi công tắc trong ngăn xếp có một số ID duy nhất, có thể là một số nguyên từ 1 đến 8.
 • Mặc định trên mỗi công tắc là một ID ngăn xếp là 1.
 • Hệ thống có thể tự động gán một số ID duy nhất cho mỗi thành viên ngăn xếp
 • Cấu hình của mỗi thành viên được liên kết với ID của nó
 • Cho phép đưa ngăn xếp vào cấu hình được xác định trước
 • Trong trường hợp xung đột, hệ thống tự động sửa đổi ID của thiết bị với MAC cao hơn.
→ Gán thủ công trên một switch trước khi stacking
I8kx6uX9g8Auun-SUUJrUH72ySz8w3bwI6dRY1fCQLsAUkoHnqroYKKTVZ90eYcQVElqJWgKkgyEy0GaWsxV7So3w3ZVTdupoRKJyu433CF3kbQ7xaDJqEkrd03cd_YKPPPYMPnVpFuXdLfLkxt_1JS-e9RNADP8ZUYdOYjraN2cnn0PgDrMknEB
→ Chỉ định tự động khi các switch tham gia stack
→ Stack master sẽ được chỉ định ID stack 1 và cái kia các switchswitch sẽ được tự động gán các ID khác.
→ Đánh số lại thủ công của một switch sau khi stacking
_FhL7CGT3jBvnBweeZLovIh6EjC-MLUGXjV9NVhuY-DlZPSwB-CBnRZr61j2Wl8jIU6kEOelrKzeh5ZG2InaeTniMGerR4mgZ8iLpcEk_JdvWZDM5nSHYDZWlumypH3nWJVI2yel6HykcFmFeiX_mCe5gkPjPlTihTYbuvqKSUH8aiAFb27D9rbB 1. Provisioning

66PzqwUVqBKWZFEVtrw7lZCRRt8wE97QLs8bAdoXkmB1UYdtKUDqa8_5Cl0hbCFDh3-HwgoQ6S5UufhPW0k39j7NGWz-WoaqRRAsrl2FFr7habz6lknyernxYspA0KlXKsWmmG9oiOYlvBYX5Pilhpz0XDktwndeYr_8rPONS5MOC5buRo1apwdM


|V. Resiliency Link
Trong trường hợp mạng này khi ngắt liên kết ngăn xếp, các cạnh chuyển đổi
sẽ tiếp tục sử dụng liên kết lên của họ các cổng. Đây là một vấn đề bởi vì hai công
tắc tự chọn là chính và một vấn đề ip trùng lặp xảy ra.
Tính năng Liên kết khả năng phục hồi tùy chọn cung cấp một giải pháp cho vấn đề này
TvS8Jk4YW5-MM9Zvxbbyt1ojqpPpZE2S7BsOu1CAC8WGgo97hldPP2cYBSBUMmgZ4exgR8E3xR1rx-6Ap18vgAawkh6aW5zWsAHZVhMonJ6AmCECINVczMmwbtR_ZgEduK2P7xFfJ0BWzl5CBJTC9Q

 • Với Resiliency Link , tất cả các thành viên ngăn xếp đều lắng nghe các thông báo kiểm tra sức khỏe định kỳ (một lần mỗi giây) từ master
 • Miễn là Master còn hoạt động để gửi gói Health Check message qua Resiliency Link thì các thành viên trong ngăn xếp sẽ biết rằng Master còn hoạt động. Có thể cấu hình Resiliency Link trên cổng Eth0 (đối với các dòng SwitchBlade x908 và x900) hoặc trên một VLAN nào đó (có sẵn trên các dòng x600, x900 và x908).
Resiliency Link Configuration

- Câu lệnh để cấu hình Resiliency Link trên eth0:
L_u1mb2R6W9jgmekSXjNRMLYTDNTJ7YfeTSWYMoc2qUqSQ_6CuPbzjIC5zrmZzoNl60Gg3mmEUm11KNsv3O1eWP7EGuEZ__QVkaQKSDvetA0cZ_B8aKGZg4n9jxqfBPo-E4E3VgoUUAjuPTT0pAlSADasPu7ArWyiIxJJA9FWx3re0_YccAsDk23

 • Câu lệnh cấu hình với VLAN:

0L2TQNEMY2_ZmxhCwy5wYu9mpDiBxcTljfdhoepMOar28H4745-QhVescEQshnSXGc7M9yFEiEAGzhwIYE5Nxz2ZUGTFJ0EvA9Mu3fbEX5YbFQIJCKzXE9Y7fHvfpaJKPpNiLOjmERAV-gzPR9a_O8nep_bvhD7J1akrVG9ZSPUPxdsQEbQ7JFaL
 
Flow traffic khi chạy stack là gì? Khi chạy stack performance của thiết bị ảnh hưởng ntn (tăng hay giảm)
 

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu