allied telesis

 1. Allied Telesis Cable Fault Locator (CFL)

  Cable Fault Locator (CFL) Là một công cụ chẩn đoán cáp đồng nằm trong switch. Đối với một cổng đã chọn, CFL sẽ hiển thị trạng thái kết nối hoặc các lỗi tồn tại trong chính cable kết nối hoặc các đầu cuối của nó. CFL được thiết kế để hoạt động trên các hệ thống cable sử dụng: Sử dụng cable...
 2. Allied Telesis Network Loop Protection Allied Telesis

  Network Loop là gì? Khái niệm: mạng loop là một mạng redundancy vì có hai hay nhiều con đường cho phép lưu lượng truy cập từ điểm nguồn đến điểm đích. Từ hình bên trên có thể thấy PC A có rất nhiều cách để truy cập Web Server Các vấn đề về Loop trong networking? Có thể ngầm hiểu, khi nhắc...
 3. Allied Telesis Allied Telesis - Layer 2 Switching

  Allied Telesis - Layer 2 Switching Layer 2 Switching Basics 1. Switch layer 2 Các switches Layer 2 được sử dụng để kết nối nhiều phân đoạn mạng cục bộ (LAN) với nhau để tạo thành một mạng LAN mở rộng. Các switches Layer 2 transparent với các giao thức lớp cao hơn như TCP /IP, chuyển các frame...
 4. Allied Telesis Allied Telesis - Hardware & Operating System

  A. Kiến trúc hệ điều hành AlliedWare Plus™ Gồm 3 lớp: Lớp code gồm: code từ Thirdparty, opensource, và Allied Telesis. Lớp Kernel (trên nền tảng hệ điều hành Linux) Lớp Interface (gồm VLAN, Port,..) 1. Lớp source code: 1.1. Phần mềm do Third party phát triển Phần mềm cung cấp giải pháp...
 5. [LAB01] Upgrade firmware và bootloader cho Allied Telesis switch

  Chuẩn bị firmware và bootloader Thực hiện upgrade firmware và bootloader Load file vào USB upgrade firmware Copy firmware từ USB vào flash switch awplus#copy usb flash Enter source path with file name[]:x510-5.4.9-2.2.rel Cấu hình boot bằng firmware mới awplus(config)#boot...
 6. AMF Labs

  AMF labs Mô hình AMF để thực hiện Master AMF X510L Địa chỉ IP: 10.1.1.1 manager / friend Nút AMF 1 x230 Địa chỉ IP: 10.1.1.2 Nút AMF 2x230 Địa chỉ IP: 10.1.1.3 Basic AMF configuration & use Ta thực hiện cấu hình trên Master như sau: Mạng AMF tên là SVuit và chỉ định thiết bị hiện tại...
Top