dhcp

  1. diephan

    Microsoft [LAB 1] DHCP Failover trong Windows Server 2019

    Chuẩn bị: - Server DHCP01 chạy HĐH Windows server 2019 cài đặt Domain Controller quản lí tên miền lab.com và cài đặt dịch vụ DHCP - Server DHCP02 chạy HĐH Windows server 2019 join domain lab.com và cài đặt dịch vụ DHCP DNS Name DHCP01 DHCP02 IP 10.120.166.11 10.120.166.12...
  2. pn799

    Linux Lab 3.2: DHCP Sever trên CentOS 8

    Nội dung 1. DHCP 2. DHCP Failover 3. Lab Demo 3.1 Cấu hình DHCP Server cấp IP cho máy Client 3.2 Cấu hình DHCP Failover 1. DHCP DHCP là gì? DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là giao thức được sử dụng để cấu hình địa chỉ IP cho thiết bị máy tính. Mỗi thiết bị của người dùng đều...
Top