failover

 1. diephan

  Microsoft [LAB 2.1] Cấu hình DNS secondary dự phòng

  Chuẩn bị: 2 máy Windows server 2019 có IP như sau: Hostname DNS01 DNS02 IP 10.123.70.11 10.123.70.12 Subnet mask 255.255.255.0 255.255.255.0 Default getway 10.123.70.250 10.123.70.250 Preferred DNS server 10.123.70.11 10.123.70.11 Bước 1: Cài đặt và cấu hình dịch vụ...
 2. diephan

  Microsoft [LAB 1] DHCP Failover trong Windows Server 2019

  Chuẩn bị: - Server DHCP01 chạy HĐH Windows server 2019 cài đặt Domain Controller quản lí tên miền lab.com và cài đặt dịch vụ DHCP - Server DHCP02 chạy HĐH Windows server 2019 join domain lab.com và cài đặt dịch vụ DHCP DNS Name DHCP01 DHCP02 IP 10.120.166.11 10.120.166.12...
 3. pn799

  Linux Lab 3.2: DHCP Sever trên CentOS 8

  Nội dung 1. DHCP 2. DHCP Failover 3. Lab Demo 3.1 Cấu hình DHCP Server cấp IP cho máy Client 3.2 Cấu hình DHCP Failover 1. DHCP DHCP là gì? DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là giao thức được sử dụng để cấu hình địa chỉ IP cho thiết bị máy tính. Mỗi thiết bị của người dùng đều...
Top