track hsrp

  1. N

    CCNA Lab 7.0 Cấu hình HSRP Cisco

    Lab 7.0 Cấu hình HSRP Cisco HSRP – Hot Standby Router Protocol là một giao thức cung cấp tính năng dự phòng cho Router Cisco hay Switch Layer 3. Trong một hệ thống, khi một Router xảy ra các vấn đề như bị down, đứt đường hay cũng có thể là mất địa chỉ ip,.. ta cần hệ thống vẫn hoạt động bình...
Top