IBM Add Disk từ DX200 S5 vào AIX và tạo LVM

HoaTD

Moderator
I.Mô tả hệ thống
Trong hệ thống có:
-1 IBM với LPAR được cài hệ điều hành AIX
-1 Fujitsu Storage Eternus DX200 S5
-2 SAN switch
Trong bài lab này, chúng ta sẽ cấu hình add disk từ DX200 vào AIX và tạo LVM.


II.Zoning
1.Xác định WWN của FC trên AIX và DX200
Trên DX200
Chọn Component -> Channel Adapter ->CA (Channel Adapter) dùng để Zoning

Xem thông tin WWN (để tránh nhầm lẫn nên lưu ra một file notepad với alias name mà bạn định đặt trên SAN switch)

Trên AIX
Dùng lệnh lscfg -vl <fc device> để xem WWN trên AIX

Cũng lưu ra file notepad với Alias mà bạn sẽ dùng trong SAN switch.
2.Tạo Alias trên SAN switch
WWN là một dãy số hệ thập lục phân khó nhớ và dễ nhầm lẫn. Bước tạo Alias này giúp ta gán tên cho mỗi WWN để dễ quản lý

vd: Port1 của DX200 có WWN là 11:11:11:11:FF:FF:FF:FF thì mình sẽ đặt cho nó Alias là DX200_CA1_Port1

Chọn Alias -> New Alias -> đặt tên cho Alias và chọn OK

Trong mục Member Selection List, mở rộng WWNs (để xem WWN của các thiết bị đang kết nối vào SAN switch) tìm và chọn đúng WWN mà bạn đã lưu trong file notepad sau đó nhấn dấu mũi tên để add Alias Members.

3.Zoning
Chọn Zone -> New -> Đặt tên cho Zone và chọn OK

Trong mục Member Selection List, mở rộng Aliases. Chọn các Alias mà bạn muốn zoning sau đó nhấn dấu mũi tên để add Zone Members.

Vào Zone Config, trong Member Selection List, mở rộng các Zones và tìm đến Zone bạn vừa tạo (Lưu ý: nên mở rộng hoàn toàn Zone bạn mới tạo để kiểm tra lại các thông tin về Alias và WWN với file notepad) sau đó nhấn dấu mũi tên để add Zone Config Members.
Cuối cùng là chọn Save Config -> Enable Config

III.Tạo Volume và add vào AIX
1.Create Host Group
Sau khi đã Zoning, trên DX200 đã có thể kết nối với AIX tuy nhiên vẫn hiển thị theo dạng WWN (của AIX) kết nối với CA Port (của DX200)

Để dễ quản lý, chúng ta sẽ tạo Host Group (Đặt tên cho WWN của AIX trên DX200)

Chọn Connectivity -> Host Group -> Add FC/FCoE Host Group

Đặt tên cho Host Group tại mục Host Group Name
Tìm kiếm kết nối giữa AIX (WWN) và DX200 (CA Port)
và chọn vào kết nối đó sau đó chọn Add

2.Create Volume
Vào RAID Group -> chọn RAID Group dùng để tạo Volume -> Create Volume

Đặt tên và dung lượng tại mục Name và Capacity.
Ở mục Number of Volumes chỉ định số lượng Volume bạn muốn tạo sau đó chọn Create

Create LUN Group
Sau khi tạo Volume chúng ta sẽ tạo LUN group.
Vào Connectivity -> LUN Group -> Add LUN Group

Đặt tên cho LUN Groupchọn Add để thêm Volume vừa tạo vào LUN Group sau đó chọn Create

4.Create Host Affinity
Sau khi được tạo LUN Group sẽ ở trạng thái Inactive

Lý do là vì chưa có Host Group và CA Port Group nào được gán cho LUN Group.
Ở bước này chúng ta sẽ gán Host Group và CA Port Group cho LUN Group (Create Host Affinity) giúp máy AIX kết nối với LUN Group.

Vào Connectivity -> Create Host Affinity

Browse để chọn Host Group, CA Port Group và LUN Group và chọn Create

Sau khi đã hoàn tất, chúng ta lên máy AIX để kiểm tra.
Dùng SSH truy cập vào máy AIX

Trong hình có thể thấy ban đầu xài lệnh lsdev -Cc disk thì có 22 hdisk kết nối.
Sau khi dùng lệnh cfgmgr để scan lại và chạy lệnh lsdev -Cc disk thì có 23 hdisk.
Hdisk 23 chính là LUN Group được của DX200 vừa được add vào.

IV.LVM (Logical Volume Manager)
1.Tạo Volume Group
Cú pháp:
mkvg -y <Tên VG> <hdisk để tạo VG>

mkvg: tạo Volume Group
-y: Tên VG sẽ tạo ra
VD:
mkvg -y Test_vg hdisk23
Tạo VG có tên Test_vg, dùng hdisk23 để tạo

2.Tạo Logical Volume
Cú pháp:
mklv -y <Tên LV> -t <type LV> <VG name để tạo LV> <Dung Lượng>


mklv: tạo Logical Volume
-y:Tên LV sẽ tạo ra
-t: File type

VD:
mklv -y Test_lv -t jfs2 backup_vg 2046G
Tạo LV có tên Test_lv, định dạng jfs2, dùng Test_vg để tạo, dung lượng 2046G
3.Mount
Cú pháp:
crfs -v jfs2 -d <LV name> -m <Thư mục được mount>
crfs: Thêm file system
-v: Type file
-d: Device hoặc logical volume để tạo file system
-m: thư mục được mount tới
VD:
crfs -v jfs2 -d Test_lv -m /Test
Tạo file system định dạng jfs2 từ LV (Test_LV) và mount vào thư mục /Test
 
Last edited by a moderator:

l3g0n

Super Moderator
Theo mình biết khi mount bình thường tới hệ thống AIX thì sau khi restart OS thì path mount sẽ bị mất. Vậy có cách nào để restart không bị mất path không?
 

HoaTD

Moderator
Theo mình biết khi mount bình thường tới hệ thống AIX thì sau khi restart OS thì path mount sẽ bị mất. Vậy có cách nào để restart không bị mất path không?
Chào bạn, lý do mount bị mất sau khi restart OS là do sau khi mount chúng ta phải cấu hình trong filesystems để hệ thống tự động mount mỗi khi được khởi động bạn nhé.
Bạn truy cập vào /etc/filesystems
Bạn có thể tham khảo ở bài viết này: https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2?topic=files-filesystems-file
 
Top