IBM Mount Disk StoreOnce 5200 vào AIX

HoaTD

Internship/Fresher
Mar 10, 2022
11
11
3
19
Ho Chi Minh city
Mô tả sơ lược hệ thống
Trong hệ thống có:
-1 StoreOnce 5200
-2 IBM có LPAR chạy AIX
Các thiết bị này được đấu nối qua hệ thống switch và cùng subnet.


Yêu cầu chuẩn bị
Network giữa các thiết bị ổn định.

Thực hiện
  • Cấu hình NFS trên StoreOnce

Truy cập thiết bị StoreOnce và đăng nhập
FIMO_cbs6onc1MCNNys08QvPp0-pEfB59wnK4OgKvjHi8_eksJAmh03IForJzWj6_Ro29urIKpjUsN5WONqoR8rF7x9vNwCSdNBNImDYsS-1ExFjCqt_V2cGPlUP9aYbhU8KuGPzpspntQwrFvARDTw

Vào mục System Dashboard và chọn NAS Shares
_7HDJBfeWu8lrLMb8yNJtHqkOgXpF2lXWHu0Z0mxCtL2KoLSqgsivhWrw09NMjun_ZS49rZmKfHSmZzov4-QZY4767zVXkJBVBxi_yP79uskVX6eFF2_kngwvL974hWSTCF6T_eNbCvVvI6D0U24SCk

Chọn vào biểu tượng tùy chọn (...) ở góc phải trên của màn hình
d2vS80L8RJcKoYeJd2hjfyc9dB3BY8LupUcTlqbUs5W8Idn2ItEzxf5dN80VHffosUUu-zT9scy622SouozOI4oGGrr24c9V-xs35zJ5GlFLcL5uLaG7IlNRdpxT-oZSEvVyGa1ZHkC5AxjksxlGLCw

Chọn Create Share
eP805Tt_i6AuY1fsD0a1L4FBv7dRQUySb-aRAGVx636kLfCAbSBgvGef7VcO_huVSw_scZltiekZRfA4j2NMVF8gMD4HUjmQUwqLNiR5eqiNclr1i5slsILpe_Wc65uH75wwp2zCoenPZz-ejK19pnU

Trong mục:
NAS Share Name: đặt tên cho NAS Share bạn sắp tạo
Access Protocol: Chọn giao thức dùng để share
Sau đó chọn Advanced Settings
-wwjcvtu2JOvs_nmYeyXlrU27DhmFIoOAgPd1C-Y84y404v6sH-J29ZIMFEOQkQVI-KIcs_khCZwQ32HUogeI9uMy0swQPnh6XytoWOisC49C2N73Yv-AG1VD7L0O6pJY1jxpePFKwdggTYcq2RH8xw

Hộp thoại Advanced Settings hiện lên
Chọn kiểu Storage (Physical hay Logical) và cấu hình dung lượng.
Sau đó chọn OK và chọn Create
Zg_Gg44dTIY0uEO0QqD7g_QOb5kKVkkjm8uC9iufg24Bcvx7WopUHf9aQqCGNy-0nkREckOLJqupFuG0CFQbVcOsTcEHHMSI_VWC9-7P6-CG7ycyhBfAeKG25-e8xZ8TQK2T8PSrCSZaKf0qsQiw4Vo

Đây là NAS Share mới được tạo và kích chuột chọn vào
MadJDtyWgfql8ykBNiGzuLAb--cSHE_S1x9Gk6WTT3KpjFfwzdDJVwDs3IuxYY8rdNaAIaTQoN4QX4QYffVfTFPaWxZiPmZc8Rdx8Ql3vWynIrULoUlWgXijEq7pKcOlKw0r0bYtP3L2vp2vLN0wytc

Chọn Network Path để xem Path dùng khi mount vào AIX
GpuwUGs5zYQxIFZhY-WFyPKaHGlwSFbjy3M33hzLctWxwYvcnQOn0qhQxTs7O667BeW8mxkG2EfNhP5GgjNtN8KRJNm6LdtOGpBvQez4Yvdk3F16X2lrEjfdxfBltzmmyzPlnbc9UtpuvfAgEesriQ4

Mount NFS từ StoreOnce vào AIX
Dùng Putty truy cập SSH vào máy AIX
Dùng lệnh mkdir <name> để tạo thư mục
vd: mkdir /mnt/backup (Tạo thư mục backup trong /mnt)
Dùng lệnh ls -l /mnt để kiểm tra xem đã tạo thư mục chưa
Wrbv4UXlyy5aLHZOnWE-02BM1_cctuJkawt5duy3PVmkwPlEEARwuODoyH-GP_H9S7MI_qks9xwDHtQqUCmFhLr3YrQkFGIGOuAKHjaycpvVeH-KlPhGo3oqPLb0EEo9d_Sjtc8l-F8ovFPKKg96ZhM

Dùng lệnh
mount -o rw,bg,nointr,hard,rsize=32768,wsize=32768,vers=3,
proto=tcp,noac <Path của Nas share> <Thư mục hoặc file muốn mount đến>


Trong đó:
-rw: cho phép read write
-bg: tự động mount ở chế độ nền nếu lần mount đầu không thành công
-rsize: cài đặt read buffer thành n Bytes
-wsize: cài đặt write buffer thành n Bytes
-hard: yêu cầu lại cho đến khi server phản hồi
xKydJu0MD_Ulmz60HSi7BOaEgXYg78xg1L2uERJ8_cHq3HMXLigb95fvdF4kb2V9kpZr-bRULVxB8OXq0Cf_jsyIhMSwQr6JFlzB7SPfoNqVF1jG5-I1rFvIab1T_TKQdW4OnGg9GbgeHBOR_Q8mxKM

Dùng lệnh mount hoặc df -g để kiểm tra
WoWNypF0hHm6NYinCsyOrR6ZIUGWHQwxPx6BzjAq5GK4bYOA44--9g6WTllM53jZkURkdoqAunNowSbF1R6U0NCDgCSfV70z_BsawrMjKpT12Shh1sh0Z61h1sWdVtkKMqcgUqLl1bo6jS4jxQ_Lyrk

Lỗi NFS server not responding

Đôi khi chạy một số lệnh xuất hiện lỗi:
NFS server not responding still trying
5t3SzEQGvVKmWIdY7B8uryxkCYYQyH-Lpz580x15_C87pPFUdojx3VnojiWTo5X0PaNPhnQ_yG7W0e8_F2HPpfHPMTYzZGqr9FAFz1_2RkGIxg7iR0YorG6We8aqNCdUZSwlgrD96UvW3BZGgeE8oeM

Lỗi này thường làm cho session bạn đang thao tác bị treo và một số thư mục được mount tới NFS server không thể thao tác

Nguyên nhân:
Có thể do network hoặc chính máy chủ NFS server đang gặp sự cố. Service nfs tự động detect lại path đó nhiều lần không được dẫn đến overload khi thực hiện một số lệnh (ls -l, df -g,...)

Giải pháp:
  1. Kiểm tra network
Tiến hành ping kiểm tra (cả IP và FQDN)
Nếu ping IP không được nên kiểm tra lại sơ đồ và cấu hình mạng.
Nếu ping FQDN không được thì kiểm tra DNS.
  1. Trong trường hợp sự cố do NFS server
Tiến hành Unmount với NFS server bằng lệnh:
Unmount <Tên thư mục>
vd: Unmount /mnt/backup
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: l3g0n
Chỗ cấu hình Advance Logical và Physical khác nhau gì vậy bạn @HoaTD bạn có thể giải thích cho mình hiểuđược không. Thanks bạn nhiều
Chào bạn, nếu bạn:
.Chọn Logical thì dữ liệu sẽ được ghi trước deduplication.
.Chọn Physical thì dữ liệu sẽ được ghi sau deduplication.
 

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu