diephan

Internship/Fresher
Sep 7, 2020
76
27
18
Application-Aware Backups for the Virtual Server Agent

Application-aware backups giúp nắm bắt trạng thái của dữ liệu ứng dụng tại thời điểm sao lưu, bao gồm dữ liệu trong bộ nhớ và các giao dịch đang chờ xử lý, giúp dễ dàng khôi phục ứng dụng. Application-aware backups sẽ tạm dừng ứng dụng, xóa bộ nhớ của nó và hoàn tất quá trình ghi đang chờ xử lý, sau đó tạo một snapshot của application data.

Application-aware backups gồm 2 phần :
  • Virtual Server Agent (VSA) backup
  • Application backup
Để thiết lập môi trường cho các bản sao lưu IntelliSnap, chúng ta phải cài đặt SQL Server Agent với MediaAgent.

1. Installing the SQL Server Agent on a Client Computer
Chọn một trong các phương pháp cài đặt sau
  • Remote installation : Dùng bảng điều khiển CommCell để cài đặt từ xa
  • Local installation : Dùng gói cài đặt để cài đặt trên Clien Computer
Để cài đặt SQL Server Agent bằng phương pháp Local installation chúng ta làm theo các bước sau:

Đầu tiên thêm máy client vào Client Computer trên giao diện CommCel, click phải vào Client Computer > New Client

1631019774781.png


Chọn Windows, vì máy client cần cài SQL Server Agent là hệ điều hành Windows

1631019822013.pngNhập thông tin Client Name và Host Name của Client

1631019840130.png


Sau khi add xong Client, tiếp theo cần tạo Certificate cho Client, Vào Home > Control Panel > Certificate Administrator

1631019896200.png


Chọn Temp Certificate, chọn client trong danh sách Client Name sau dó chọn Create

1631019951528.pngCopy key và lưu ở dạng file .txt và copy vào máy client

Sau đó vào máy Client, chạy Setup.exe của gói cài đặt

1631019963296.png


Tích chọn I Agree sau đó Next

1631019975059.png


Ở bước Choose the Installation Type, chọn Install packages on this computer, sau đó Next

1631020010105.png


Ở bước Select Packages, chọn các gói cần cài đặt ( chọn vào các danh mục bên trái, và tên gói ở bên phải) như sau:

1631020027214.png

1631020034272.png


1631020046200.pngTiếp theo nhập vào tên máy client và host name của máy client vào các trường Client NameHost Name

1631020085153.png


Ở mục Client Certificate, dẫn tới nơi chứa file certificate đã tạo ở bước trước

1631020098822.png


Ở bước CommServe Authentication, nhập vào username và password có thể dùng để đăng nhập vào CommCell

1631020139141.png


2. Configuring a Subclient for Application-Aware Backups

Subclient có thể chứa các máy ảo chạy bất kỳ ứng dụng nào được hỗ trợ để sao lưu ứng dụng. Để dễ quản lý, hãy sử dụng một subclient khác nhau cho từng ứng dụng

1.Từ CommCell Browser vào Client Computers > virtualization_client > Virtual Server > instance
2. Bấm chuột phải vào backup set chọn All Tasks > New Subclient

1631020174776.png


3. Ở General tab nhập Subclient name

1631020190838.png


4. Xác định máy ảo backup ở Content

1631020199492.png


5. Nhấp vào Storage Device, chọn Storage Policy

1631020216256.png


6. Ở tab IntelliSnap Operations, bật IntelliSnap ở trường Available Snap Engines chọn Virtual Server Application Snap

1631020225740.png


7. Ở tab Advanced Options có thể cấu hình các tùy chọn sau:

Auto Detect VM Owner: Chọn để tự động xác định chủ sở hữu máy ảo dựa trên khả năng của vCenter. Bất kỳ người dùng nào có khả năng Xóa máy ảo, Bật máy ảo và Tắt máy ảo sẽ được chỉ định làm chủ sở hữu của máy ảo đó trong quá trình khám phá máy ảo.

Clients / Client Groups: Hiển thị danh sách client hoặc nhóm client group được chỉ định làm proxy cho subclient

Proxy ESX Server: chỉ định một máy chủ ESX được sử dụng để mount snapshots cho các bản sao lưu

1631020235539.png


8. Ở tab Backup Options, chọn Application Aware và chọn Guest Credentials để chỉ định thông tin đăng nhập cho tất cả các máy ảo trong subclient

1631020243430.png


Để bắt dầu backup, chuột phải vào subclient > Backup

1631020690718.png


Trong quá trình backup, bạn có thể thấy các công việc sau đối với application aware backups từ Job Controller hoặc Backup History
  • A job for the Virtual Server backup.
  • A job for the VSAAppAwareBackupWorkflow.
  • IntelliSnap backup jobs for each application.

1631020351146.png
 
  • Like
Reactions: l3g0n

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu