Bài 1 : Mảng 2 chiều và con trỏ

root

Leader IT/Architect
Dec 31, 2012
1,153
72
48
Bài 1: nhập một mảng hai chiều (m x n) từ bàn phím.


  • Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên mỗi cột.
  • Tìm các số chia hết cho 2 trong mảng có cùng chỉ số hàng, chỉ số cột.


Bài 2: nhập một mảng hai chiều (m x n) từ bàn phím.


  • Trong mảng a có bao nhiêu phần tử bằng phần tử lớn nhất.
  • Tìm số nguyên tố lớn nhất trên mỗi hàng, và chỉ số hàng, cột của chúng.

tham khảo :http://vietsource.net/forum/threads...ai-chieu-mang-nhieu-chieu-Vietsource-net.html
 

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu