root

Well-Known Member

Kiến thức cơ bản về hệ thống mạng


Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu mô hình OSI và TCP/IP.
Tiếp theo phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử hạ tầng mạng, những kiến thức nền tảng cơ bản về hệ thống mạng.
Các giao thức chạy trên nền Ethernet. Tìm hiểu các thiết bị sử dụng trong hạ tâng mạng LAN như Hub, Bridge, Switch Router...

- Tham khảo các bài viết liên quan
  1. [Bài 3] Tìm hiểu hệ thống mạng LAN
  2. [Bài 4] Các loại Cable mạng LAN
  3. [Bài 5] Tìm hiểu địa chỉ IPv4
Xem thêm phần tổng hợp các bài viết lý thuyết CCNA và tổng hợp LAB CCNA

I. Lịch sử

- DIX = digital + intel + Xeror
kien thuc Network basic(1)

II. Ethernet Lan


1. Lan Standards


- LLC : chuyên lo việc giao tiếp với system layer 3 trên
- MAC : điều khiển, truy nhập đường truyền vật lý
- một số chuẩn thì chạy từ physical layer lên datalink layer một số thì chỉ đến MAC sublayer của datalink layer
- Các chuẩn chạy đến MAC sublayer cần 1 header riêng để lo công việc của LLC là gắn them header IEEE 802.2 để giao tiếp với lớp trên
kien thuc Network basic(2)

2. Ethenet frame


- Preamble : xác định đầu 1 Ethernet frame
- Des và Source sử dụng địa chỉ MAC
- Type : cho biết phần data là của protocol nào của lớp trên
- IEEE 802.3 tách Preamble thành 2 phần
- Data tách ra làm 2 vì ko có trường type để xác định loại protocol layer trên
kien thuc Network basic(3)


3. Các kiểu truyền thông trong LAN


- có 3 cơ kiểu truyền trong mạng LAN : Unicast, multicast, broadcast
kien thuc Network basic(4)


4. MAC


- Là địa chỉ duy nhất trên thế giới
- 22 bits OUI do IEEE cấp cho các nhà sản xuất phần cứng -> 2^24 thiết bị được sản xuất ra
kien thuc Network basic(5)5. Cơ chế CSMA/CD


Cơ chế CSMA/CD - đa truy nhập cảm biến sóng mang dò được xung đột
  • Mạng Lan kiểu cũ(10 base 2 và 10 base 5). Các máy tính được nối vào 1 cáp đồng trục và 2 đầu được bịt bằng các trở kháng
  • Khi A gửi 1 frame đến máy B thì nó sẽ đóng sour MAC =A Des MAC= B
  • tất cả các máy đều nhận được frame này và các máy kiểm tra không phải frame của nó thì nó sẽ drop
  • 2 máy cùng truyền đồng thời à collision
  • Tập hợp các máy có collision à collision domain
  • Giải thuật CSMA/CD : gửi ra packer JAM à các máy bị collision à các máy sẽ khởi tạo 1 bộ timer à khi timer giảm giần thì có thể truyên lại ( vì bộ timer mỗi máy là khác nhau nên không có chuyện là collision)
kien thuc Network basic(6)

III. Các thiết bị trong LAN
1. Repeater


- Bộ khuếch đại tin hiệu điện
- Hoạt động trên layer 1
- Theo cơ chế half-duplex : tại 1 thời điểm chỉ có thể truyền hoặc nhận
- Là 1 broadcast domain
- Là 1 collision domain

2. Hub


- Hub được xem như là 1 Repeater có nhiều cổng 4-24 port
- Tránh được collion domain
- Không thể truyền cùng lúc được

3. Bridge


- Hoạt động ở layer 2
- Full-deplex: truyền và nhận đồng thời
- Là 1 broadcast domain
- 1 port là 1 collision domain

Nhược điểm:
- truyền dữ liệu chậm
- port bị giới hạn về số lượng

4. Switch


- Switch là 1 bridge có nhiều port
- Xử lý nhanh
- Port không giới hạn

5. Router


- Hoạt động ở layer 3
- Full-duplex
- 1 port là 1 broadcast domain
- 1 port là 1 collision domain
 
Last edited:
Top