VMware Cấu hình IIS Web Sever trên Windown sever 2016 VMWare (Phần 1)

phongnt.1999

New Member

Cấu hình IIS Web Sever trên Windows sever 2016 VMWare (Phần 1)Phần 1: Cài Windows Sever 2016 trên VMWare Workstation

 • Đầu tiên ta phải cài VMWare Workstation (nhớ download windows sever 2016 về).

 • Khởi động VMWare lên chọn Create a New Virtual Machine.

 cai dat iis (1)


 • Sau đó chọn Custom và ấn Next.
 cai dat iis (2)


 • Chọn ô thứ 3 và chọn Next.
 cai dat iis (3)


 • Chọn Next.
 cai dat iis (4)


 • Vì đang cài windows sever 2016 nên chọn hệ điều hành là Microsoft Windowns và version là Windows Sever 2016. Sau đó tiếp tục nhấn Next
 cai dat iis (5)


 • Tại mục Location nên chọn đường dẫn vào ổ đĩa D ( tùy thuộc vào máy ).
 cai dat iis (6)


 • Chọn BIOS và chọn Next.
 cai dat iis (7)


 • Chọn như hình và tiếp tục ấn Next.
 cai dat iis (8)


 • Mục Memory for this virtual machine là Ram của máy ảo chọn thấp hơn Ram của máy thực (thường là 2GB hoặc 4GB) sau đó tiếp tục nhấn Next. cai dat iis (9)

 • Để như mặc định và tiếp tục nhấn Next.
 cai dat iis (10)


 cai dat iis (11)


 cai dat iis (12)


 cai dat iis (13)


 cai dat iis (14)


 cai dat iis (15)


 • Nhấn Finish để kết thúc.

 cai dat iis (16)
 • Màn hình làm việc ban đầu sẽ như hình dưới. cai dat iis (1)

 • Chọn mục CVD/DVD (SATA), trên cửu sổ hiện ra click chuột chọn Use ISO image file. Chọn vào Browse để chọn đường dẫn tới file ISO cài win sever 2016 (đã download từ trước). Chọn OK để kết thúc.

 cai dat iis (17)

 • Chọn vào Power on this Virtual machine để bắt đầu ảo hóa.

 • Tiếp theo thì cài như win bình thường nhé. cai dat iis (18) cai dat iis (1)

 cai dat iis (19)

 cai dat iis (20)


 cai dat iis (21)
 cai dat iis (22)


 cai dat iis (23) • Phân vùng ổ đĩa thì tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn, có thể tham khảo thêm ở dưới.

 cai dat iis (24)
 • Tiếp tục cài như bình thường.

 cai dat iis (25)


Như vậy chúng ta đã kết thúc phần 1 cài windows sever 2016 trên VMWare Workstation.
 
Last edited:
Top