VMware Cấu hình IIS Wed Sever trên Windown sever 2016 VMWare (Phần 2)

phongnt.1999

New Member

Cấu hình IIS Web Sever trên Windows sever 2016 VMWarePhần 2: Cấu hình IIS Web Sever trên Windows sever 2016

 • Đầu tiên ta vào Sever Manager, sau đó chọn Add roles and features.

 cau hinh IIS tren windows sever 2016 (1)
 • Chọn như hình dưới.


 cau hinh IIS tren windows sever 2016 (2) cau hinh IIS tren windows sever 2016 (1)
 cau hinh IIS tren windows sever 2016 (3)
 cau hinh IIS tren windows sever 2016 (4) cau hinh IIS tren windows sever 2016 (5)


 • Chọn vào các ô như dưới hình, sau đó chọn Next.


 cau hinh IIS tren windows sever 2016 (6)
 • Tiếp tục chọn như hình. Cuối cùng bấm install, sau khi đã xong đủ bấm close để đóng của sổ.


 cau hinh IIS tren windows sever 2016 (7)
 • Di chuyển đến đén mục IIS vừa mới được tạo trong Sever Manager, click chuột phải vào sever mới được tạo và chọn vào mục Internet Information Services (IIS) Manager.

 cau hinh IIS tren windows sever 2016 (8)


 • Tìm đến mục Site bên phần Location. Click chuột phải vào Site chọn Add Website…

 cau hinh IIS tren windows sever 2016 (9)


 • Tại cửa sổ hiện lên điền tên vào mục Site ( tên này để phân biệt với các Website khác).

 • Chọn đường dẫn tại Physical path là : C:/interpub/wwwroot. Sau đó tạo 1 file index để test trang Web vừa tạo. Bằng cách tạo 1 file Text Document viết nội dung trang Web sau đó lưu lại với tên là index.htm.

 • Tại phần IP andress chọn IP mặc định máy cho (trừ All Unassigned).

 • Nhấn chọn OK để tạo sever.

 cau hinh IIS tren windows sever 2016 (10)


 • Để Website truy cập bình thường ta tắt trang Web mặc định đi. Bằng cách click chuột phải vào Default Web Site chọn Managa Website và chọn vào Stop.


 cau hinh IIS tren windows sever 2016 (11)


 • Quay lại với cấu hình IIS như sau.

 cau hinh IIS tren windows sever 2016 (12)


 • Click chuột phải vào file index ta vừa mới tạo chọn Move Up để trong quá trình truy cập file sẽ xuất hiệ dầu tiên.

 cau hinh IIS tren windows sever 2016 (13)


 • Để kiểm tra trang Web có chạy bình thường không chọn vào mục Browse.

 cau hinh IIS tren windows sever 2016 (14)


 • Như vậy là hoàn thành.

 cau hinh IIS tren windows sever 2016 (15)


 • Hoặc có thể coppy địa chỉ IP và truy cập từ máy khác bằng trình duyệt IE ( nhớ tắt firewall trên máy cài IIS).
Như vậy là xong phần cấu hình IIS trên Windows Sever 2016.


Chúc các bạn có 1 ngày vui vẻ.​
 
Last edited:
Top