Extend Disk Group Size IBM AIX

HoaTD

Moderator
Mô tả hệ thống
Trong hệ thống này, mình đang dùng SAN (Fujitsu AF650 S2) để share cho IBM AIX
Kiểm tra hệ thống trước khi extend size
Mình đang có hai máy AIX và xài chung Disk Group trên SAN
Chúng ta chạy lệnh:
#lsdev -Cc disk
để list các disk
AIX 1: IP X.X.X.174
1653882047978.png


AIX 2: Ip X.X.X.176
1653882076630.png


Tiến hành Extend Disk Group
Truy cập vào SAN (Fujitsu AF650 S2). Dùng user và password quản trị để đăng nhập
1653895727110.png


Trong mục Volume sẽ show cho các bạn về những thông số của các Volume đã được tạo (name, size, raid group,....)
1653883337423.png


Trong mục RAID Group sẽ show thông tin về các RAID group còn trống trên SAN (name, tổng dung lượng, dung lượng còn trống, raid level,...)
1653883252284.png

Bước 1: Tạo Volume mới
Vào Volume -> Create để tạo thêm Volume mới
1653883535668.png


Trong cửa sổ Create Volume:
Name: đặt tên cho Volume mới
Capacity: dung lượng muốn cập cho volume mới
RAID group/TPP Selection: Nếu để Automatic thì SAN sẽ tự động chọn RAID group có dung lượng phù hợp với yêu cầu
Nếu chọn Manual thì bạn sẽ được chỉ định RAID Group nào (như vậy có thể quyết định được RAID level phù hợp với yêu cầu)
1653883651784.png


Mình sẽ kéo xuống dưới để chọn RAID group muốn dùng để tạo Volume
Lưu ý cấu hình số Volume muốn tạo (Number of Volumes)
Và Dung lượng còn trống có đủ để tạo Volume hay không (Total Free Space, Largest Free Space)
1653884137380.png


Cuối cùng nhấn Create và xác nhận tạo Volume
1653884360003.png


Bước 2: Add Volume mới vào group được share cho AIX

Vào Mục Conectivity và chọn vào LUN group để xem các group đang được share
1653884751834.png


Chọn vào Group muốn add thêm Volume để Extend và chọn Modify Lun Group
1653884874972.png


Chọn Add để thêm Volume
1653884975321.png


Chọn Volume bạn vừa tạo và nhấn OK
1653885203159.png


Bước 3: Vào AIX để kiểm tra lại

Chúng ta chạy lệnh:
#cfgmgr để định lại cấu hình
#lsdev -Cc disk để list các disk
1653885400893.png

1653885424488.png

Chúc các bạn thành công !!!!!!
 

Attachments

Last edited:
Top