VPN Hỏi về MPLS VPN

hieurau123456

New Member
Các bác cho em hỏi một số vấn đề về MPLS VPN :
MPLS sử dụng 3 bảng LIB, LFIB và FIB. Trong đó bảng FIB tương tự như bảng định tuyến IP trên router, chịu trách nhiệm cho quyết định forward cho gói tin IP nhận được, sau đó có thể gán nhãn hoặc truyền gói tin IP thông thường.
1. Vậy khi một LSR nhận một gói tin IP đã được gán nhãn thì bảng FIB có được sử dụng không hay là chỉ dựa vào bảng LFIB để forward
2. Ví dụ một mô hình PE1--P1--P2--PE2. Truyền gói tin theo thứ tự từ trái qua phải
Nếu PE1 nhận 1 gói tin IP và trong trường hợp quá trình trao đổi, phân phối nhãn trong MPLS domain chưa được thực hiện xong thì PE1 sẽ forward gói tin IP thường đó đi đến router P1. Em không chắc lắm nhưng đã được đọc ở đâu đó rằng router P sẽ không thực hiện chức năng forward gói tin IP thường và chỉ forward 1 gói tin được gán nhãn. Như vậy thì gói tin IP thường đó sẽ bị drop và chưa thể truyền tin trong trường hợp này phải không?

Thanks!
 
Top