Citrix Hướng dẫn cài đặt bảo mật cho thiết bị cân bằng tải Citrix

phatnguyen

Administrator
Hướng dẫn cài đặt bảo mật cho thiết bị cân bằng tải Citrix
Bước 1:
Tiến hành Backup cấu hình thiết bị nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện


Screenshot_1.jpg

Bước 2: Tiến hành tạo file CSR

Chọn Traffic Management à SSL à SSL FILE;

Trong màn hình CSR, chọn Creat Certificate Signing Request (CSR);

Tiến hành điền các thông tin về Đơn vị, địa chỉ…;

Chọn Create;

Gửi file CSR cho bộ phận quản trị hệ thống chứng thư số để cấp phát File Certificate tương ứng.

Tiếp theo:
Import file Intermediate.cer được cung cấp từ bộ phận quản trị hệ thống chứng thư số lên thiết bị cân bằng tải.

Chọn Traffic Management à SSL ==> CA Certtificates ==> Install để tiến hành install Intermediate.cer


Screenshot_3.jpgTiếp theo điền các thông tin Name và file Certificate sau đó chọn install để tiến hành cài đặt.

Screenshot_2.jpg


Kiểm tra thấy Intermediate.cer đã install thành công

Screenshot_4.jpg


Bước 3:
Tiến hành Link file Intermediate.cer và cert hiện tại đang dùng(*.securityzone.vn) của thiết bị cân bằng tải theo cấu trúc:

Picture1.png


  • Thông tin certificete hiện tại:
Screenshot_5.jpg

  • Tiến hành Link:
    • Chọn Traffic Management à SSL ==> Server Certtificates ==> Link
Screenshot_7.jpg


  • Thông tin cert intermediate.cer

Screenshot_5.jpg


Chọn Link Certificate để link intermediate.cer và securityzone.vn.Screenshot_8.jpg

Sau khi hoàn thành save cấu hình thiết bị

Screenshot_9.jpg

end​
 

Attachments

Last edited:

redhat

Member
Hi @phatkma,

Bài này có phải trình bày về việc install & configure SSL trên Citrix cho hệ thống web server chạy SSL được load balancing qua citrix ?
 
Top