Citrix [LAB 01] Citrix NetScaler - Add license

gani

Administrator
Citrix NetScaler

1.Thiết bị Citrix

NetScaler ADC là sản phẩm mạng lõi của Citrix Systems. Nó là bộ điều khiển phân phối ứng dụng (ADC), một công cụ cải thiện tốc độ phân phối và chất lượng ứng dụng cho người dùng cuối. Sản phẩm này nhắm đến khách hàng doanh nghiệp và nó thực hiện các nhiệm vụ như tối ưu hóa lưu lượng, cân bằng tải L4-L7, và tăng tốc ứng dụng web.
NetScaler ADC theo dõi healthcheck của máy chủ và phân bổ lưu lượng mạng và ứng dụng cho các máy chủ bổ sung để sử dụng hiệu quả tài nguyên. Nó cũng thực hiện một số loại bộ nhớ đệm và nén. Nó có thể được tạo proxy máy chủ, xử lý các yêu cầu SSL và cung cấp VPN và các hoạt động VPN ứng dụng vi mô. Nó cũng bao gồm tường lửa ứng dụng NetScaler và khả năng mã hóa SSL. NetScaler ADC có thể quản lý lưu lượng trong các cuộc tấn công DDoS, đảm bảo lưu lượng truy cập đến các ứng dụng quan trọng. Ngoài ra, nhật ký hoạt động mạng của Netscaler cung cấp dịch vụ phân tích dựa trên đám mây của Citrix và được sử dụng để phân tích và xác định các rủi ro bảo mật.

2. License

2.1 Active License

2.1.1 Chuẩn bị


Link License:

https://secureportal.citrix.com/Licensing/SimpleAccess/eLicenseActivation.aspx?.... ( được đính kèm trong file license của hãng )

HostID: 1862303878
Vào đường link ở trên ta thấy thông tin các License

1627399098580.png2.1.2 Tiến hành Active

Select tất cả các lincense hiện có và continue

1627399160685.png


Login vào Citrix lấy thông tin HostID: 1862303878

1627399268358.png


Điền thông tin HostID để active license cho Citrix và Continue

1627400679568.png


Kiểm tra lại thông tin và confirm

1627399413421.png


Bấm Ok để hoàn thành active và Download file license

1627399469133.png


File License sau khi active

1627399564901.png


1627399618704.png


2.2 Add license vào Citrix
2.2.1 Kiểm tra license hiện tại


Hiện tại chưa có license hoặc license hết hạn

1627399713982.png


Tiến hành vào Systen>Licenses>manage License…>Add new license
Click vào Upload License files sau đó chọn Brower

1627399761113.png


Chọn các file .lic đã active trước đó

1627399793517.png


Tiến hành Reboot sau khi Add licenses xong

1627399826803.png


2.2.2 Kiểm tra License sau khi add thành công

1627399864429.png
 

Attachments

Last edited:
Top