citrix

 1. gani

  Citrix The Web App Firewall wizard - WAF

  Cấu hình WAF - Web Aplication Firewall 1. WAF là gì? Tường lửa ứng dụng web WAF (Web Application Firewall) được thiết kế để kiểm soát truy cập từ một mạng không tin cậy đến mạng tin cậy và ngược lại. Mọi luồng dữ liệu đi qua tường lửa được kiểm soát theo chính sách bảo mật định sẵn. Trong...
 2. gani

  Citrix [LAB 01] Citrix NetScaler - Add license

  Citrix NetScaler 1.Thiết bị Citrix NetScaler ADC là sản phẩm mạng lõi của Citrix Systems. Nó là bộ điều khiển phân phối ứng dụng (ADC), một công cụ cải thiện tốc độ phân phối và chất lượng ứng dụng cho người dùng cuối. Sản phẩm này nhắm đến khách hàng doanh nghiệp và nó thực hiện các nhiệm...
 3. V

  Splunk Config load Balancing Citrix for logs on Splunk Cluster - Part 1: Deploy Citrix trên vCenter.

  Sử dụng tính năng Load Balancing Citrix đẩy log về Splunk Cluster Phần 1: Deploy Citrix trên vCenter. 1.Deploy Citrix trên vCenter Chọn Cluster, host cần deploy Citrix trên vCenter, right click, chọn ACTION , chọn Deploy OVF Template… Tại bước Select an OVF template, chọn Local file, sau...
Top