Hướng dẫn cài và dùng Jmeter

root

Well-Known Member
1. Giới thiệu
- Jmeter là 1 công cụ mã nguồn mỡ, hoàn toàn miễn phí và được dùng để test performence của web. Nó được viết 100% là Java
- Các giao thức hỗ Jmeter hỗ trợ
 • Test RecordingHTTP (no executable javascript)
 • HTTPS (simulated)
 • FTP
 • LDAP
 • SOAP
 • JMS
 • POP3
 • JAVA
 • JDBC
 • JNDI
 • LDAP
 • TCP
 • Extendable
- Gồm 3 chế độ
 • Functional
 • Load
 • Monitoring

2. Các thành phần chính của Jmeter
- Test Plan: Bao gồm các bước sẽ được JMeter thực thi.
- Thread Group: Đại diện cho người dùng ảo (virtual user), có thể gồm các thành phần sau:
 • Logic Controller: Cho phép điều chỉnh logic khi gửi các yêu cầu đến đối tượng cần kiểm tra.
 • Sampler: Cung cấp thông tin cho JMeter gửi các yêu cầu đến máy chủ cần kiểm tra. Tùy theo giao thức kiểm tra, JMeter hỗ trợ những loại sampler khác nhau.
 • Config Element: Sử dụng để thêm vào những thay đổi/ cấu hình cần thiết cho các sampler.
 • Timer: Điều chỉnh khoảng thời gian dừng giữa các lần gửi yêu cầu.
 • Pre/Post Processor: Cho phép thực hiện một số bước cần thiết ngay trước/ sau khi chạy một sampler nào đó.
 • Assertion: Các phương pháp xác nhận thông tin trả về từ đối tượng kiểm tra có đúng với mong đợi hay không.
 • Listener: Cho phép thu thập thông tin kết quả. Có thể đưa ra các báo cáo kết quả kiểm tra dạng đồ thị, hoặc xuất ra tập tin.


3. Cài đặt
- Bước 1: Download Jmeter tại đây: http://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi
- Bước 2: Bạn thấy nó yêu cầu cài Java 6 trở lên. Bạn download Java ở đây http://www.java.com/en/download/manual.jsp
Sau đó bạn cài đặt Java vào máy. Bạn cso thể show version của Java bằng CMD

- Bước 3: Giải nén Jmeter vào máy và chạy file jmeter.bat

- Và đây là giao diện bạn dùng để thực hiện các chức năng testing
 
Top