Hướng dẫn đẩy log thiết bị Allied Telesis về Spunk

clover.zz

Administrator

Bài viết hướng dẫn dẩy log từ thiết bị switch Allied Telesis về hệ thống Splunk


Thiết bị cần đẩy log: Switch Allied Telesis - IP 192.168.1.2
Hệ thống nhận log Splunk - IP 192.168.1.1

Các bước thực hiện:- Truy cập vào giao diện CLI của thiết bị
awplus>ena

Vào mode config
awplus#configure terminal

- Cấu hình đẩy log về IP hứng log của hệ thống Splunk 192.168.1.1 và host source là IP thiết bị cần đẩy log. Ở đây IP của thiết bị là 192.168.1.2
awplus(config)#log permanent facility syslog
awplus(config)#log host 192.168.1.1
awplus(config)#log host 192.168.1.1 level debugging facility syslog
awplus(config)#log host 192.168.1.1 level debugging facility user
awplus(config)#log host 192.168.1.1 level debugging facility daemon
awplus(config)#log host source 192.168.1.2

- Kiểm tra lại cấu hình log
awplus#show running-config log
log permanent facility syslog
log host 192.168.1.1
log host 192.168.1.1 level debugging facility syslog
log host 192.168.1.1 level debugging facility user
log host 192.168.1.1 level debugging facility daemon
log host source 192.168.1.2
log monitor level debugging facility syslog
!

- Kiểm tra log từ Splunk
1641529213251.png
 
Top