root

Well-Known Member

Create VLAN on Avaya ERS 3500


- Avaya ERS 3500 là dòng switch layer 2 của Avaya thường được dùng ở lớp Access cho các PC hoặc cho các IP Phone (với các dòng ERS 3500 PWR+ chuyên cung cấp POE).
- Các dòng Switch AVAYA ERS 3500 PWR+ thường được sử dụng trong các hệ thống Contact Center từ nhỏ đến lớn. Bởi vì, ERS 3500 PWR+ thường cấp nguồn rất ổn định cho các IP Phone, giúp các IP Phone hoạt động tốt và lâu hư.
- Avaya ERS 3500 cũng hỗ trợ tính năng định tuyến tĩnh (Static Route) để hỗ trợ việc định tuyến giữa các VLAN.
- Phần 1 này mình xin hướng dẫn các bạn tạo VLAN và cấu hình ip cho các VLAN trên Switch AVAYA ERS 3500.


- Video Lab config VLAN and DHCP replay on AVAYA ERS 3500


Lệnh cấu hình trên Switch AVAYA ERS 3500 hơi khác chút so với Cisco nhé.

1. Sử dụng serial cabble login Console vào Switch Avaya ERS 3500

.
- Sử dụng cable Serial gắn vào cổng console của Switch AVAYA ERS 3500. Giống như bạn gắn serial vào cổng console của Switch Cisco.


configure VLAN on AVAYA ERS 3500(1)- Sử dụng putty login bằng Serial với cổng COM gắn vào Switch Avaya ERS 3500 để cấu hình.


configure VLAN on AVAYA ERS 3500(2)- Nhấn phím “Ctrl + Y” để vào mode cấu hình Avaya


configure VLAN on AVAYA ERS 3500(3)


- Sử dụng lênh “enable” và “Configure terminal” để vào mode config của Switch AVAYA ERS 3500. Lệnh này sử dụng tương tự như bên Cisco.


configure VLAN on AVAYA ERS 3500(4)

2. Tạo VLAN trên Avaya ERS 3500


- Dòng lệnh này dùng để
  • vlan create 10: Tạo VLAN 10
  • name SVUIT_ADMIN: Đặt tên cho VLAN 10 là "SVUIT_ADMIN"
  • type: port. Loại VLAN sử dụng là port-based. Port-based là cách cấu hình VLAN đơn giản và phổ biến. Mỗi cổng của Switch được gắn với một VLAN xác định, bất cứ thiết bị nào gắn vào cổng này đều thuộc một VLAN mà cổng được cấu hình.
Code:
3510GT-PWR+(config)#vlan create 10 name SVUIT_ADMIN type port

3. Configure IP address on VLAN Switch AVAYA ERS 3500 Series.


- Đặt IP cho VLAN 10
- Lệnh cấu hình IP trên VLAN trên Switch AVAYA ERS 3500 giống với lệnh cấu hình IP trên VLAN của Cisco

Code:
3510GT-PWR+(config)#interface vlan 10
3510GT-PWR+(config-if)#ip address 10.123.10.250 255.255.255.0

4. Add port to VLAN on AVAYA ERS 3500


- Add port 1 trên Switch Avaya ERS 3500 vào VLAN 10
Code:
3510GT-PWR+(config)#vlan members add 10 1
- Tượng tự chúng ta tao VLAN 20 và cấu hình interface cho VLAN 20
Code:
3510GT-PWR+(config)#vlan create 20 name SVUIT_STAFF type port
3510GT-PWR+(config-if)#interface vlan 20
3510GT-PWR+(config-if)#ip address 10.123.20.250 255.255.255.0
3510GT-PWR+(config)#vlan members add 20 2
- Trên Switch AVAYA ERS 3500 chúng ta kiểm
  • #show vlan: để kiểm tra các vlan chúng ta đã tạo ra, những port nào đang thuộc vlan nào
  • #show vlan ip: để kiểm tra ip address trên các VLAN
  • #show ip route: Để kiểm tra bảng định tuyến của Switch
configure VLAN on AVAYA ERS 3500(5)
 
Last edited:
Top