Lab 2.1 Cài đặt pfsense

root

Well-Known Member
1. Download pfsense trên trang chủ về https://www.pfsense.org/download/mirror.php?section=downloads

2. Bài này mình sẽ cài pfsense trên VMware, nếu ai muốn cài thật thì chỉ cần tạo usb boot linux cài lên
- Tạo 1 VM để cài pfsense


- Khúc này cấu hình tùy tứng máy nhé, mình se dùng 4 process CPU để xử lý pfsense và 1 GB ram


- Cho file iso pfsense mà bạn vừa download ở trên vào- Bật VM lên và nó sẽ hiện menu boot, bạn chọn enter để tiến hành cài đặt
- Nếu bạn muốn tự chia HDD cho pfsense thì bạn hãy chọn custom install, ở đây mình mình cho nó tự cài cho đơn giản
- Sau khi reboot lại các bạn sẽ tiến hành khai báo interface (khai báo interface nào là outside và inside). Ở đây mình sẽ chọn eM0 làm interface kết nối WAN


- Interface eM1 làm interface kết nối vào hệ thống mạng LAN


- Tiếp theo bạn chọn option 2 để thực hiện cấu hình IP cho các interface ở trên- Cấu hình interface LAN có IP: 10.1.1.100/24 và interface WAN nhận DHCP- Như thế này bạn đã thấy IP đã được cấp


- Tiếp theo bạn chọn option 3 để cấu hình username/password để login trên web- Như hình ở trên username/password mặc định là admin/pfsense


- Và đây là giao diện cấu hình pfsense bằng web

 
Top