Lab 2.1 Tạo USB boot Pfsense.

root

Well-Known Member
1. Các bạn vào trang chủ download pfsense bản dùng để cài cho USB
2. Download phần mềm win32-image-writer để làm USB boot pfsense
3. Cắm USB vào PC và chạy win32-image-writer lên và đưa source pfsense mà bạn vừa download ở vào phần Image File
4. Khi boot lên nhơ chọn BIOS khởi động bằng USB
5. Và màn hình cài đặt pfsense 
Top