NSX [Lab 4.1] Hướng Dẫn Migrate từ NSX-V Sang NSX-T Sử Dụng Migration Coordinator (Phần 2)

phile

Moderator
HƯỚNG DẪN MIGRATE TỪ NSX-V SANG NSX-T SỬ DỤNG MIGRATION COORDINATOR (PHẦN 2)

Tài liệu này hướng dẫn Migrate từ NSX-V 6.4.10 sang NSX-T 3.1.3.0 sử dụng Migration Coordinator.

Lưu ý: Các yêu cầu cần thiết để Migrate từ NSX-V sang NSX-T:
Các bước chuẩn bị Migrate bao gồm:
 1. Deploy NSX-T Manager.
 2. Add Compute Manager (vCenter).
 3. Deploy NSX-T EDGE Node (không được deploy thông qua NSX-T Manager bắt buộc deploy như VM).
 4. Tạo IP Address Pool cho TEP (Tunnel End Point).
Vì ở các bài trước ta đã tiến hành deploy NSX-T Manager cũng như Add Compute Manager nên trong bài này ta chỉ thực hiện deploy NSX-T EDGE Node và tạo pool cho TEP.

1. Mô hình Migrate NSX-V sang NSX-T
Các bạn có thể xem giải thích mô hình ở Phần 1.
1633954106974.png


2. Deploy NSX-T EDGE Node
Nếu bạn muốn Migrate sử dụng Migration Coordinator tool thì bắt buộc phải deploy NSX-T EDGE Node như 1 VM thông qua ova/ovf file. Chính vì thế ta cần download ova của EDGE Node thông qua link sau: https://customerconnect.vmware.com/...nloadGroup=NSX-T-313&productId=982&rPId=45439
1633953063555.png


Sau khi đã download xong ta sẽ hành deploy NSX-T EDGE Node như 1 VM bình thường, chọn thư mục chứa VM.
1633953005858.png

Ở phần Select a name and folder ta sẽ đặt tên cho VM sau đó chọn Next.
1633953183148.png

Ở phần Select a compute resource ta sẽ chọn host esxi để cài đặt VM sau đó chọn Next.
1633953242624.png

Ở phần Review details ta sẽ xem qua các thông tin như: version, kích thước cần của disk,... của NSX-T EDGE Node sau đó chọn Next.
1633953303953.png

Ở phần Configuration ta sẽ chọn các kiểu deploy lúc này ta sẽ thấy hiện ra các thông số yêu cầu để deploy như: Ram, CPU, Storage
1633953338995.png

Ở phần Select storage ta sẽ chọn Strorage để chứa VM sau đó chọn Next.
1633953364886.png

Ở phần Select networks ta sẽ chọn card network sau đó chọn Next.
1633953411462.png

Ở phần Customize template ta sẽ điền các thông tin:
 • Password cho các user: root, admin, audit theo đúng như yêu cầu cho password.
 • Điền hostname cho VM.
 • Nhập IP MGMT, subnet mask, gateway.
 • Nhập DNS Server và domain.
 • Nhập NTP Server.
 • Enable SSH cho admin và root user.
1633953475021.png
1633953508065.png

1633953539822.png
1633953587561.png


1633953661225.png
1633953694171.png

Cuối cùng ở phần ta Ready to complete sẽ review lại các thông số đã cấu hình rồi nhấn Finish.
1633953747969.png

Ta tiếp tục các bước như trên để deploy thêm 1 NSX-T EDGE Node thứ 2, sau khi hoàn thành ta sẽ tiến hành Add NSX-T EDGE Node vào NSX-T Manager. Ta SSH vào con NSX-T Manager Leader để thực hiện câu lệnh sau: get certificate api thumbprint sẽ được kết quả như hình dưới:
1633969664822.png

Tiếp theo ta ta tiến hành Add EDGE Node dựa vào IP, thumbprint, username và password của NSX-T Manager (Lưu ý thời gian nên đồng bộ giữa EDGE và Manager), chờ khoảng 5 phút nếu Add thành công sẽ có kết quả như hình dưới:
1633970199902.png

Làm tương tự đối với EDGE còn lại
1633970146609.png

Kiểm tra bằng lệnh get managers
1633970286469.png
1633970297997.png

Có thể vào GUI System->Fabric->Nodes->Edge Transport Nodes để kiểm tra các EDGE Node có được thêm vào chưa nếu kết quả như hình dưới thì bạn đã cấu hình đúng
1633970653634.png

3. Tạo IP Address Pool cho TEP
Ta sẽ tạo IP Poolđể cấp cho các TEP bằng cách vào phần Networking->IP Address Pools sau đó điền các thông tin như hình
1633971256633.png
1633971202563.png

Tiếp tục thêm các Pool cần thiết lưu ý chỗ status phải Success thì việc tạo Pool mới thành công
1633971642894.png


4. Tiến hành Migrate từ NSX-V sang NSX-T
Sau khi đã thực hiện xong các bước trên tiếp theo ta sẽ tiến hành Migrate, nhưng default tính năng Migrate này bị tắtđi ta cần SSH vào NSX-T Manager để bật nó lên bằng câu lệnh: start service migration-coordinator sau đó kiểm tra trên GUI
Lưu ý: Đảm bảo NSX-V không được có bất cứ lỗi nào mới có thể Migrate qua NSX-T được
1634013031112.png

1634013068941.png

Ta sẽ chọn vào GET START của NSX for vSphere để Migrate từ NSX-V sang NSX-T, ngoài ra nó còn hỗ trợ nhiều kiêu Migrate sẽ được giới thiệu ở các bài sau.
1634013263242.png

Tiếp theo ta chọn Select NSX rồi nhập các thông tin:
 • Chọn vcenter được deploy NSX-V
 • Nhập username và password của vcenter
 • Nhập ip, username và password của NSX-V Manager
1634013454296.png

Sau đó ta tiến hành nhấn start để Import Config của NSX-V, sau khi đã import xong ta có thể coi được topology của NSX-V rồi nhấn CONTINUE
1634021730756.png
1634021740791.png

Tiếp theo ta sẽ Resolve các cấu hình để giúp việc Migrate được tiếp tục
1634035728657.png
1634035747111.png

Tiếp theo ta nhấn Start để bắt đầu Migrate config qua NSX-T, sau khi Migrate sẽ có kết quả như hình dưới
1634036069987.png

1634037514019.png


Phi​
 

Attachments

Last edited:
Top