[Lab] Triển khai MPIO iSCSI trên windows Server2 2012R2 - Part 2

root

Well-Known Member
2.2.2. Cấu hình iSCSI initiator

 • Trên server 02 các bạn bật iSCSI initiator và cấu hình kết nối đến iSCS target


 • Các bạn qua tab “Favorite Targets” và tiến hành remove cái IQN target có sẵn trong này


 • Quay lại mục “Targets” các bạn chọn iSCSI target và chọn vào Properties


 • Các bạn tiến hành Disconnect cái session có sẵn trong tab này


 • Sau đó các bạn tiến hành add các session mới vào


 • Và kích hoạt tính năng Multi-Path khi kết nối đến iSCSI target


 • Các bạn chọn IP của iSCSI 01 của server 02 kết nối với IP của iSCSI 01 của server 01


 • Như vậy chúng ta đã add thành công 1 session kết nối iSCSI giữa server 02 và server 01


 • Các bạn thực hiện tương tự cho card iSCSI02
 • Tương tự với iSCSI03 các bạn sẽ add thêm 1 sesion iSCSI nữa
 • Như vầy với card iSCSI01, iSCSI02, iSCSI03 chúng ta đã add thêm công 3 session kết nối giữa Server02 và server01
 • Qua tab “Favorite Targets” của iSCSI initiator Target các bạn có thể xem chi tiết của từng kết nối
 • Với IQN này cho bạn thấy là nó sẽ được kết nối từ card có IP: 172.16.1.22 tới card có IP 172.16.1.11 trên port 3260
 • Các bạn có thể xem chi tiết các IQN còn lại • Vào server Manager các bạn chọn “Computer Manager” để tiến hành mount đĩa cứng ảo của server01 đã cấp lên thành 1 volume trên server02
 • Chuyển từ trạng thái offline sang online cho ổ cứng ảo mà server01 tạo ra
 • Format và tạo volume ổ cứng ảo
 • Sau khi mount xong ổ cứng ảo này thì trên My computer của server02 bạn sẽ thấy 1 volume mới

 

root

Well-Known Member
III. Test

 • Bạn có thể kiểm tra MPIO bằng cách sử dụng tool mpclaim trong command line của windows. Nó sẽ xuất ra file text và bạn có thể đọc nó 1 cách dễ dàng.
 • Mình sẽ xuất file text này ra ổ C.
 • Bạn mở ổ C ra và đọc file config.txt bạn sẽ thấy trạng thái của MPIO hiện tại là 3 đường và sử dụng thuật toàn Round robin khi transfer file • Bây giờ các bạn thử chép 1 file từ volume local của server02 lên volume vừa được mapping từ ổ cứng ảo của server01.
 • Các bạn sẽ thấy tốc độ của copy là trên 1.19 Gb/s, trong khi tốc độ của từng NIC chỉ 334 Mb/s (tốc độ của mỗi NIC là 1GB/s nhưng thực tế nó sẽ không tới 1 Gb/s) • Các bạn cũng có thể bóp bandwidth trên từng Nic và kiểm tra khả năng transfer file


 
Top