IBM Mount Disk StoreOnce 5200 vào AIX

HoaTD

Moderator
Mô tả sơ lược hệ thống
Trong hệ thống có:
-1 StoreOnce 5200
-2 IBM có LPAR chạy AIX
Các thiết bị này được đấu nối qua hệ thống switch và cùng subnet.


Yêu cầu chuẩn bị
Network giữa các thiết bị ổn định.

Thực hiện
  • Cấu hình NFS trên StoreOnce

Truy cập thiết bị StoreOnce và đăng nhập

Vào mục System Dashboard và chọn NAS Shares

Chọn vào biểu tượng tùy chọn (...) ở góc phải trên của màn hình

Chọn Create Share

Trong mục:
NAS Share Name: đặt tên cho NAS Share bạn sắp tạo
Access Protocol: Chọn giao thức dùng để share
Sau đó chọn Advanced Settings

Hộp thoại Advanced Settings hiện lên
Chọn kiểu Storage (Physical hay Logical) và cấu hình dung lượng.
Sau đó chọn OK và chọn Create

Đây là NAS Share mới được tạo và kích chuột chọn vào

Chọn Network Path để xem Path dùng khi mount vào AIX

Mount NFS từ StoreOnce vào AIX
Dùng Putty truy cập SSH vào máy AIX
Dùng lệnh mkdir <name> để tạo thư mục
vd: mkdir /mnt/backup (Tạo thư mục backup trong /mnt)
Dùng lệnh ls -l /mnt để kiểm tra xem đã tạo thư mục chưa

Dùng lệnh
mount -o rw,bg,nointr,hard,rsize=32768,wsize=32768,vers=3,
proto=tcp,noac <Path của Nas share> <Thư mục hoặc file muốn mount đến>


Trong đó:
-rw: cho phép read write
-bg: tự động mount ở chế độ nền nếu lần mount đầu không thành công
-rsize: cài đặt read buffer thành n Bytes
-wsize: cài đặt write buffer thành n Bytes
-hard: yêu cầu lại cho đến khi server phản hồi

Dùng lệnh mount hoặc df -g để kiểm tra

Lỗi NFS server not responding

Đôi khi chạy một số lệnh xuất hiện lỗi:
NFS server not responding still trying

Lỗi này thường làm cho session bạn đang thao tác bị treo và một số thư mục được mount tới NFS server không thể thao tác

Nguyên nhân:
Có thể do network hoặc chính máy chủ NFS server đang gặp sự cố. Service nfs tự động detect lại path đó nhiều lần không được dẫn đến overload khi thực hiện một số lệnh (ls -l, df -g,...)

Giải pháp:
  1. Kiểm tra network
Tiến hành ping kiểm tra (cả IP và FQDN)
Nếu ping IP không được nên kiểm tra lại sơ đồ và cấu hình mạng.
Nếu ping FQDN không được thì kiểm tra DNS.
  1. Trong trường hợp sự cố do NFS server
Tiến hành Unmount với NFS server bằng lệnh:
Unmount <Tên thư mục>
vd: Unmount /mnt/backup
 
Last edited by a moderator:

l3g0n

Super Moderator
Chỗ cấu hình Advance Logical và Physical khác nhau gì vậy bạn @HoaTD bạn có thể giải thích cho mình hiểuđược không. Thanks bạn nhiều
 

HoaTD

Moderator
Chỗ cấu hình Advance Logical và Physical khác nhau gì vậy bạn @HoaTD bạn có thể giải thích cho mình hiểuđược không. Thanks bạn nhiều
Chào bạn, nếu bạn:
.Chọn Logical thì dữ liệu sẽ được ghi trước deduplication.
.Chọn Physical thì dữ liệu sẽ được ghi sau deduplication.
 
Top