Tìm hiểu hàm lấy proxy, socks trình duyệt web

root

Well-Known Member
Code:
<script type="text/javascript">
function timsock(){
  var slist = window.document.f.socks.value;
  var kero = slist.match(/\d{1,3}([.])\d{1,3}([.])\d{1,3}([.])\d{1,3}((:)|(\s)+)\d{1,8}/g );
  if(kero){
    var list="";
    for(var i=0;i<kero.length;i++){
      if(kero[i].match(/\d{1,3}([.])\d{1,3}([.])\d{1,3}([.])\d{1,3}(\s)+\d{1,8}/g )){
        kero[i]=kero[i].replace(/(\s)+/,':');
      }
      list=list+kero[i]+"\n";
    }
    window.document.f.socks.value=list;
  }
  else{
    window.document.f.socks.value="";
  }
}
</script>
 

leadtc109

New Member
Bài viết của bạn rất dễ hiểu, mình sẽ lưu lại chia sẻ cho bạn bè người thân đọc, Mình có vài câu hỏi gửi bạn trong inb bạn kiểm tra giúp mình nhé. Nhân tiện bạn có nhu cầu mua chung cư, hay mua nhà, hay mua biệt thự khu lien ke thanh ha không?
 
Top