Veeam Veeam Backup to Tape và cách hoạt động

diephan

Internship/Fresher
Sep 7, 2020
77
28
18
Veeam có thể quản lý tất cả các thao tác trên tape từ Veeam console. Tape dường như là một trong những phương tiện được sử dụng rộng rãi nhất để sao lưu ngoại vi. Sử dụng sao lưu vào tape, có thể triển khai phương pháp sao lưu ‘3-2-1’ (3 bản sao, 2 loại phương tiện, 1 vị trí ngoại vi) được coi là phương pháp tốt nhất để bảo vệ dữ liệu và khôi phục sau thảm họa. Veeam Backup & Replication cung cấp hỗ trợ cho các tape device và cho phép lưu trữ dữ liệu vào tape và khôi phục dữ liệu từ tape bất cứ khi nào cần. Lưu trữ dữ liệu vào tape cung cấp các tùy chọn quản lý dữ liệu tương tự như kho lưu trữ đĩa. Đặc biệt, có thể lưu trữ các bản sao lưu đầy đủ (full backup) và gia tăng (incremental backup), áp dụng cài đặt lưu giữ do người dùng xác định cho dữ liệu đã lưu trữ, chọn điểm khôi phục, v.v. So với lưu trữ trên đĩa, lưu trữ băng yêu cầu nhiều thời gian hơn để truy xuất tệp để khôi phục nếu băng được lưu trữ bên ngoài.

1.jpg


Các thành phần:

1. Veeam Backup Server
- Các tác vụ Veean backup server bao gồm:

  • Nhận dạng thiết bị tape được kết nối với nó và quản lí tất cả drives, slots và tapes
  • Quản lí lưu trữ tape: lập lịch, kích hoạt các tape job và bắt đầu các tác vụ khôi phục
  • Giao tiếp với Veeam backup database

2. Tape Device
- Khi được kết nối với Veeam backup server, các tape device cung cấp khả năng đọc, ghi và tất cả việc quản trị được thực hiện bởi Veeam backup server
- Có thể kết nối với nhiều tape device

3. Tape Server
- Để kết nối với tape device, Veeam Backup & Repliication sử dụng Tape Server
- Tape Server là một thành phần trong cơ sở hạ tầng backup, có nhiệm vụ truyền dữ liệu giữa source data đến tape device.
- Tape Server chạy dịch vụ Veeam Data Mover tạo ra một điểm giao tiếp giữa tape device và backup repository.
- Để tạo Tape server, có thể gán vai trò của tape server cho một server cần thiết trong cơ sở hạ tầng backup ( có thể gán vai trò tape server cho Veeam backup server).
** Lưu ý: Tape server chỉ chạy trên windows server

4. Veeam Backup Database
- Veeam Backup & Replication lập danh mục thông tin về tất cả dữ liệu lưu trữ, và lưu trữ thông tin này trong Veeam Backup Database.
- Veeam Backup & Replication sử dụng các danh mục sau để lưu trữ dữ liệu lien quan đến tape:
+ Tape Catalog: lưu trữ thông tin về các file/folder được lưu trữ vào tape media
+ Backup Catalog: lưu trữ thông tin về các máy có bản sao lưu được lưu trữ vào tape media

5. Backup Repository & File Server
- Khi truy xuất dữ liệu để sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu vào đĩa, Veeam Backup & Replication có thể kết nối với bất kỳ máy nào đã được thêm làm máy chủ được quản lý vào bảng điều khiển Veeam Backup & Replication

Cách hoạt động :
Khi Veeam Backup & Replication thực hiện job backup to tape, nó sẽ thực hiện các hoạt động sau:
2.jpg

1. Job backup to tape sẽ kiểm tra Backup Catalog trong database của Veeam backup & replication để phát hiện các bản sao lưu phù hợp với tiêu chí job
2. Các file được xếp hàng đợi để lưu trữ
3. Veeam Backup & Replication kết nối với Data Mover và bắt đầu quá trình truyền dữ liệu. Data mover từ nguồn sẽ lấy dữ liệu từ backup repository và Data mover đích sẽ chuyển dữ liệu vào tape.
4. Tape job thực hiện trên các Media pool được đặt làm target và media pool phân bổ tape để ghi dữ liệu
5. Trong khi thực hiện ghi tape, Veeam Backup service cập nhật dữ liệu trong Backup CatalogTape Catalog trong database của Veeam Backup database. Bảng điều khiển Veeam Backup hiển thị thông tin được làm mới về các bản sao lưu được lưu trữ vào băng và hiển thị số liệu thống kê công việc.
 

Attachments

  • 1.jpg
    1.jpg
    38.9 KB · Views: 0
  • Like
Reactions: Judas Solotov

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu