backup

 1. diephan

  COMMVAULT [Phần 3] Triển khai Commvault Backup and Replication

  Nội dung: I. Download Commvault Software II. CommServe III. Media Agent III.1 Cài đặt MediaAgent (Windows) III.1.1 Remote Installtions III.1.2 Local installations III.2 Cài đặt MediaAgent (Linux) III.2.1 Remote Installtion III.2.2 Local installations...
 2. diephan

  VMware [LAB 1.3] Back up & Restore vCenter Server

  vCenter Server có hỗ trợ cơ chế sao lưu và khôi phục giúp khôi phục môi trường sau khi bị lỗi. Có thể sử dụng vCenter server Management để tạo bản sao lưu cho vCenter và khôi phục nó bằng cách sử dụng trình cài đặt GUI của công cụ. Link tải: Download vCenter 7 Chi tiết các bước backup &...
 3. diephan

  Microsoft [LAB 2.1] Cấu hình DNS secondary dự phòng

  Chuẩn bị: 2 máy Windows server 2019 có IP như sau: Hostname DNS01 DNS02 IP 10.123.70.11 10.123.70.12 Subnet mask 255.255.255.0 255.255.255.0 Default getway 10.123.70.250 10.123.70.250 Preferred DNS server 10.123.70.11 10.123.70.11 Bước 1: Cài đặt và cấu hình dịch vụ...
 4. diephan

  VEEAM Virtual Appliance mode and Direct SAN Access

  Transport Modes là một phương pháp được Veeam Data Mover sử dụng để lấy dữ liệu VM từ nguồn và ghi dữ liệu VM vào đích. Để truy xuất dữ liệu, Veeam Backup & Replication cung cấp các chế độ sau (bắt đầu từ chế độ hiệu quả nhất): Direct storage access, Virtual appliance, Network. 1. Virtual...
 5. diephan

  VEEAM Continuous Data Protection (CDP)

  Continuous Data Protection (CDP) là công nghệ giúp bảo vệ các máy ảo VMware quan trọng ,CDP cung cấp thời gian khôi phục tối thiểu (RTO) trong trường hợp xảy ra thảm họa vì các VM replica luôn ở trạng thái sẵn sàng để hoạt động. Các thành phần hạ tầng bắt buộc : 1. Backup server Backup...
 6. diephan

  VEEAM [LAB 1.4] File Backup to Tape & Copying Tapes

  File Backup to Tape Tính năng File Backup to Tape cho phép lưu trữ vào tape các tệp từ từ các thiết bị lưu rữ sau: - Windows servers - Linux servers - NAS devices - NDMP servers Để lưu trữ các file backup của Veeam vào tape có thể dùng tính năng “Backup to tape” để lưu trữ các...
 7. diephan

  VEEAM [LAB 1.3] Create a VT Libraries for Veeam backups

  Ngoài Catalyst Store và NFS share như các bài lab trước mình đã giới thiệu, HPE StoreOnce cũng hỗ trợ tính năng Virtual Tape Library (VTL) thông qua port FC hoặc port iSCSI. VTL được mô phỏng giống như một Physical Tape Library, với tính năng khử trùng lặp tốt việc sử dụng VTL trước khi đưa dữ...
 8. diephan

  VEEAM [LAB 1.2] Create a Catalyst store for Veeam backups (Thiết lập Gateway Server)

  Giả sử có mô hình kết nối giữa thiết bị lưu trữ StoreOnce và Server Gateway như sau: Gateway server có nhiệm vụ làm cầu nối giữa máy chủ Veeam Backup và thiết bị lưu trữ, gateway server bắt buộc chạy hệ điều hành Microsoft Windows. Nếu máy chủ Microsoft Windows có kết nối trực tiếp với thiết...
 9. diephan

  VEEAM [LAB 1.1]Create a Catalyst store for Veeam backups

  Veeam Backup & Replication tích hợp với HPE StoreOnce thông qua giao thức NAS (CIFS and NFS) và HPE StoreOnce Catalyst, ở bài trước mình đã giới thiệu về cách thêm vào một repository trong Veeam với NFS, sau đây là vài điều về HPE StoreOnce Catalyst Đối với Veeam Backup & Replication để hoạt...
 10. diephan

  VEEAM Veeam Resource not ready: Active snapshots limit reached for datastore

  Khắc phục Resource not ready: Active snapshots limit reached for datastore Khi thực hiện test hiệu năng backup với Veeam thì nhận được thông báo sau: Resource not ready: Active snapshots limit reached for datastore. Mặc dù ở đây số lượng proxy veeam được cung cấp có thể được dùng để backup...
 11. diephan

  VEEAM Veeam Backup to Tape và cách hoạt động

  Veeam có thể quản lý tất cả các thao tác trên tape từ Veeam console. Tape dường như là một trong những phương tiện được sử dụng rộng rãi nhất để sao lưu ngoại vi. Sử dụng sao lưu vào tape, có thể triển khai phương pháp sao lưu ‘3-2-1’ (3 bản sao, 2 loại phương tiện, 1 vị trí ngoại vi) được coi...
 12. diephan

  VEEAM New features in Veeam Backup & Replication v11

  Các tính năng cải tiến được thêm vào Veeam Backup & Replication v11 Veeam Backup and Replication v11 được công bố vào ngày 24 tháng 2 năm 2021. Bản phát hành mới nhất mang đến hơn 200 tính năng mới và những cải tiến. Sau đây là danh sách một số các tính năng và cải tiến chính mới được thêm vào...
 13. diephan

  VEEAM Backup với Veeam Agent cho Windows (phần 1)

  1. Tổng quan về Veeam Agent Veeam Agent cho Microsoft Windows là giải pháp bảo vệ dữ liệu và khôi phục sau thảm họa dành cho máy vật lý và máy ảo. Veeam Agent cho Microsoft Windows có thể được sử dụng để bảo vệ các loại máy tính và thiết bị khác nhau: máy tính để bàn, máy tính xách tay và...
 14. V

  COMMVAULT [Phần 1] Giải pháp Commvault Backup and Replication

  Các bài viết về Triển khai Backup and Replication với giải pháp Commvault: [Phần 1] Giới thiệu giải pháp Commvault Backup and Replication [Phần 2] ... [Phần 3] Triển khai Commvault Backup and Replication ------- [Phần 1] Giới thiệu giải pháp Commvault Backup and Replication Mục lục: 1. Tổng...
 15. diephan

  Linux Cách tạo virtual tape library trên Centos7

  Virtual tape library (VTL) là một công nghệ ảo hóa lưu trữ dữ liệu thường được sử dụng cho mục đích sao lưu và phục hồi. VTL trình bày một thành phần lưu trữ (thường là lưu trữ trên đĩa cứng) dưới dạng các thư viện băng hoặc ổ băng để sử dụng với phần mềm sao lưu hiện có. Ảo hóa bộ nhớ đĩa dưới...
 16. diephan

  VEEAM Các bước khắc phục sự cố kết nối NFC

  Job thực hiện không thành công do lỗi liên quan đến NFC. Ví dụ: 9/7/2020 5:06:19 PM :: Processing SECURITYZONE.VN_WEB02 - 10.122 Error: DiskLib error: [13].The file is locked or in use -- File open failed: File not open Failed to create NFC download stream. NFC path...
 17. diephan

  VEEAM Cài đặt Vmware Backup Proxy- Virtual Appliance mode

  Transport Modes là một phương pháp được Veeam Data Mover sử dụng để lấy dữ liệu VM từ nguồn và ghi dữ liệu VM vào đích. Để truy xuất dữ liệu, Veeam Backup & Replication cung cấp các chế độ sau (bắt đầu từ chế độ hiệu quả nhất): Direct storage access, Virtual appliance, Network. Virtual...
 18. diephan

  VEEAM High Availability with Veeam Backup & Replication (phần 2)

  2. Cài đặt và cấu hình Microsoft SQL vào AlwaysOn Availability group - Mở source cài đặt SQL Server 2017 rồi chạy ứng dụng Setup.exe. - Trong cửa sổ SQL Server Installation Center, chọn menu Installation → New SQL Server stand-alone installation or add features to existing installation. Ở...
 19. diephan

  VEEAM High Availability with Veeam Backup & Replication (phần 1)

  Veeam Backup & Replication là một máy chủ độc lập chạy trên Microsoft Windows. Cài đặt mặc định của Veeam Backup & Replication sẽ cài đặt tất cả các dịch vụ trên cùng một máy chủ. Điều này bao gồm: • Veeam Backup & Replication • Veeam Proxy • Veeam Repository • Microsoft SQL Express là cài đặt...
Top