VEEAM Veeam Resource not ready: Active snapshots limit reached for datastore

diephan

Moderator
Khắc phục Resource not ready: Active snapshots limit reached for datastore
Khi thực hiện test hiệu năng backup với Veeam thì nhận được thông báo sau: Resource not ready: Active snapshots limit reached for datastore.
1618131891498.png
Mặc dù ở đây số lượng proxy veeam được cung cấp có thể được dùng để backup cho 44 đối tượng cùng lúc, tuy nhiên trong trường hợp này Veeam chỉ có thể thực hiện backup đối đa 16 đối tượng đồng thời.
Kể từ version 7 Veeam đã bổ sung thêm khả năng giới hạn số lượng snapshot máy ảo đang hoạt động tối đa trên mỗi datastore để ngăn chặn trường hợp datastore bị đầy bởi các delta snapshot. Giá trị mặc định của 4 ảnh chụp nhanh hiện hoạt có thể được kiểm soát bằng registry key MaxSnapshotsPerDatastore (REG_DWORD).
Để khắc phục được vấn đề trên ta có thể vào chỉnh sửa giá trị của MaxSnapshotsPerDatastore
Vào Registry Editor bằng cách vào Run gõ regedit
1618131915084.png
Registry key cần tìm nằm ở HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Veeam \ Veeam Backup and Replication
1618131933925.png
Nếu không tìm thấy, ta có thể tạo một REG_DWORD có tên MaxSnapshotsPerDatastore trong HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Veeam \ Veeam Backup and Replication.
Sau đó cần khởi động lại Veeam Backup Service để kích hoạt các thay đổi này.
Khi tăng giá trị này, có thể giảm lượng thời gian tiêu tốn cho các Job (đặc biệt là để backup gia tăng, phần lớn thời gian bị lãng phí để tải VM, chuẩn bị cho hot-add…).
 
Top