VEEAM [LAB 1.4] File Backup to Tape & Copying Tapes

diephan

Internship/Fresher
Sep 7, 2020
65
22
8
File Backup to Tape

Tính năng File Backup to Tape cho phép lưu trữ vào tape các tệp từ từ các thiết bị lưu rữ sau:
- Windows servers
- Linux servers
- NAS devices
- NDMP servers
Để lưu trữ các file backup của Veeam vào tape có thể dùng tính năng “Backup to tape” để lưu trữ các file backup của các job backup đã được thực hiện bởi Veeam Server hoặc sử dụng tính năng “File to tape” để lưu trữ các tệp từ bất kì server nào hoặc các thiết bị NAS đã được thêm vào và được quản lí bởi Veeam.
Khi thực hiện một job File to Tape sẽ so sánh các tệp ở nguồn và các tệp đã được lưu trữ trong tape và sao chép các thay đổi vào tape, cụ thể nó sẽ thực hiện các tiến trình như sau:
1. Job sẽ phát hiện các tệp phù hợp với các tiêu chí đã đặt ra
2. Nếu đây là lần đầu tiên chạy job hoặc là backup full thì tất cả các tệp được chọn sẽ được xếp vào hàng đợi để lưu trữ.
Nếu đây là một lần sao lưu gia tăng, Veeam sẽ dựa vào Tape Catalog trong database của nó để phát hiện xem có dữ liệu đã sửa đổi kể từ lần sao luu mới nhất hay không , các dữ liệu được phát hiện đã thay đổi sẽ được xếp vào hàng đợi.
3. Veeam kết nối với data movers và bắt đầu quá trình truyền dữ liệu. Data Mover ở source server sẽ truy xuất dữ liệu từ source server , Data Mover ở đích sẽ gửi dữ liệu vào tape.
4. Media pool sẽ phân bổ các tape để ghi dữ liệu.
5. Trong khi thực hiện ghi vào tape, Veeam backup service sẽ cập nhật dữ liệu vào Tape Catalog trong database của nó.
Tham khảo thêm: Veeam Backup to Tape và cách hoạt động
1621884463365.png


Creating File to Tape Jobs

Ở thẻ Home chọn Tape Job > Files..

1621884493736.pngTrong trường Name nhập tên Job

1621884515698.png


Tại bước Files and Folder, chọn File và các Folder cần backup.

Chọn Add

1621884534855.pngDanh sách các server hoặc NAS share đã được thêm vào và được Veeam quản lí sẽ hiện ra, từ đây bạn sẽ chọn nơi chứa dữ liệu cần backup


1621884550948.pngNhư hình dưới mình chọn một File Share, khi đó danh sách các folder sẽ hiện ra. Lưu ý là tài khoản đang sử dụng truy cập vào các server này phải có quyền đọc đối với tất cả các thư mục trong nó

1621884567072.pngChọn ra các thư mục cần backup

1621884580503.pngTại bước Full Backup, chọn Media Full sẽ được sử dụng để lưu trữ các bản backup full.

Để lên lịch tự động backup full cho các lần sau chọn Run the full backup automatically

1621884596502.pngỞ bước Incremental Backup, chọn Media pool và lên lịch cho backup

1621884611710.pngChọn Use Microsoft volume shadow copy (VSS) để backup các file bằng VSS (chỉ áp dụng cho các server chạy Windows từ 2003 trở lên)

1621884629269.pngỞ bước Summary, xem lại các cài đặt và Finish

1621884643046.pngQuá trình chạy một Job File to Tape

1621884656756.pngCopying Tape

Ngoài ra cũng có thể sử dụng tính năng Copy Tape để migrate các bản backup hoặc file được lưu trữ trên tape đến một tape khác

Điều kiện tiên quyết để có thể thực hiện copy tape:
  • Tape server phải có ít nhất 1 GB RAM trên mỗi ổ băng
  • Các tape để sao chép không được chiếm dụng bởi bất kỳ hoạt động nào khác (backup, restore, cataloging) .Trong quá trình copy tape , các tape sẽ bị lock.
  • Tape trong Unrecognized media pool không có sẵn để sao chép
  • Tất cả các tape để sao chép phải được giải mã. Các bản sao lưu được mã hóa sẽ bị bỏ qua khỏi quá trình sao chép
Các bước để sao chép nội dung của một tape sang một tape khác:

Nhấp chuột phải vào băng cần sao chép và chọn Copy

1621884675311.pngỞ bước Source chọn các băng nguồn để sao chép.

1621884688279.pngTại Target library, chọn thư viện băng sẽ lưu trữ các bản sao của source tape

Tại Target media pool, chọn media pool để sao chép các source tape vào.

1621884701654.pngTại bước Option, chỉ định các tùy chọn copy tape và export tape:

Preserve source media retention policy: áp dụng các cài đặt lưu giữ của các source tape sang các target tape

Enable hardware compression for target tapes: bật nén khi write vào tape đích

Export option: tùy chọn export tape nguồn, tape đích sau khi sao chép xong


1621884716080.pngTại bước Summary, xem lại cấu hình và nhấp vào Finish

1621884729206.pngQuá trình sao chép:

1621884741386.png


--- hết ---​
 

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu