high availability

 1. diephan

  MariaDB High Availability MariaDB with Galare+ Haproxy+ Pacemaker

  High Availability MariaDB with Galare+ Haproxy+ Pacemaker 1. High-availability cluster - High-availability (HA) là các nhóm dịch vụ có thể được sử dụng một cách đáng tin cậy với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu (hoặc không). Khi không phân cụm, nếu một dịch vụ gặp sự cố hoặc quá...
 2. diephan

  MariaDB Cài đặt Galera 3 node trên CentOS 7

  1. Galera Clusterlà gì? - Galera là một plug-in sao chép đồng bộ multi master cho InnoDB. - Nó rất khác với MySQL Replication thông thường và giải quyết một số vấn đề bao gồm xung đột ghi khi viết trên nhiều master , độ trễ sao chép và slave không đồng bộ với master . - Một cụm...
 3. diephan

  BACKUP High Availability with Veeam Backup & Replication (phần 3)

  3. Cài đặt Veeam Backup & Replication vào SQL AlwaysOn Availability group Sau khi chạy file cài đặt ( link dowload: DOWLOAD), tích chọn vào cả 2 thỏa thuận cấp phép Duyệt và nhập tệp giấy phép nếu có . Chọn các tính năng cẩn thiết, để mặc định và Next Trang tiếp theo cung cấp kiểm...
 4. diephan

  BACKUP High Availability with Veeam Backup & Replication (phần 2)

  2. Cài đặt và cấu hình Microsoft SQL vào AlwaysOn Availability group - Mở source cài đặt SQL Server 2017 rồi chạy ứng dụng Setup.exe. - Trong cửa sổ SQL Server Installation Center, chọn menu Installation → New SQL Server stand-alone installation or add features to existing installation. Ở...
 5. diephan

  BACKUP High Availability with Veeam Backup & Replication (phần 1)

  Veeam Backup & Replication là một máy chủ độc lập chạy trên Microsoft Windows. Cài đặt mặc định của Veeam Backup & Replication sẽ cài đặt tất cả các dịch vụ trên cùng một máy chủ. Điều này bao gồm: • Veeam Backup & Replication • Veeam Proxy • Veeam Repository • Microsoft SQL Express là cài đặt...
 6. diephan

  MariaDB [LAB 1] Configure cluster with MariaDB on CentOS 8

  [LAB 1] Active/Passive MySQL High Availability Pacemaker Cluster with MariaDB on CentOS 8 Pacemaker: chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động liên quan đến cụm, chẳng hạn như giám sát thành viên nhóm, quản lý các dịch vụ và tài nguyên Corosync: là khung được Pacemaker sử dụng để xử lý giao...
Top