VEEAM High Availability with Veeam Backup & Replication (phần 2)

diephan

Internship/Fresher
Sep 7, 2020
65
22
8
2. Cài đặt và cấu hình Microsoft SQL vào AlwaysOn Availability group

- Mở source cài đặt SQL Server 2017 rồi chạy ứng dụng Setup.exe.
- Trong cửa sổ SQL Server Installation Center, chọn menu Installation New SQL Server stand-alone installation or add features to existing installation.

15.jpg


Ở cửa sổ Setup, Nhập Product Key vào mục Enter the product key để kích hoạt license hoặc chọn Evaluation trong mục Specify a free edition để dùng thử. Nhấn Next.

16.jpgĐánh dấu check vào I accept the license terms → nhấn Next.

17.jpg


Đánh dấu check vào Use Microsoft Update to check for updates (recommended) để cài đặt các bản vá lỗi và cập nhật từ Windows Update → nhấn Next.


18.jpgNhấn Next.

19.jpg


Tại menu Feature Selection, tick chọn Database Engine Services, Data Quality Service, (Tùy chọn) Analysis Service, nhấn Next


20.jpg


Chọn Default Instance, nhấn Next


21.jpg


Trong phần Server Configuration, chỉ định user được sử dụng để quản lý (start/restart/stop/disable/…) các services của MSSQL → nhấn Next

22.jpgChọn Windows authentication mode để chứng thực cho SQL Server bằng user của Windows và AD (nếu SQL Server có gia nhập domain) → Chỉ định các user quản trị Database trong mục Specify SQL Server Administrator.

23.jpgTrong tab Data Directories , chọn vị trí của tệp data, backup và log. Nên để chúng trong các ổ đĩa riêng biệt để cải thiện hiệu suất và tăng cường bảo mật cho việc khắc phục thảm họa.
(Data:Raid 1+0; Backup: Raid 5; Log: Raid 1+0)
Screenshot 2020-09-14 132414.jpgTab TempDB được sử dụng để cấu hình cơ sở dữ liệu TempDB. Đây là một bảng hệ thống dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Nên để ổ đĩa lưu trữ TempDB để RAID 1, 1 + 0 hoặc 5 để ngăn chặn lỗi đĩa đơn làm tắt SQL Server.

Screenshot 2020-09-14 132443.jpg(Tùy chọn) Chọn thẻ Data Directories để chỉ định vị trí lưu Data , Log, Temp và file Backup của Analysis service→ nhấn Next.


25.jpg


Sau đó, trang sumary hiện ra, kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả đều theo thứ tự và chuyển đến đúng thư mục theo kế hoạch. Sau đó nhấn Install


26.jpg


Nhấn Close để hoàn tất.
27.jpgCài đặt SQL Server Management Studio: Mở file cài đặt, nhấn Install

28.jpg


Enabling AlwaysOn Availability groups on SQL
Đăng nhập bằng user veeamdb. Tại Start, điều hướng đến thư mục Program để cài đặt SQL và chọn SQL Server Configuration Manager
47.jpgTrong SQL Server Configuration Manager-> trỏ phải lên SQL Server (MSSQLSERVER)-> chọn Properties
2.jpgTrong thẻ AlwaysOn High Availability, check vào ô Enable AlwaysOn Availability Groups -> Nhấn OK
49.jpgLàm tương tự với các service còn lại và restat chúng

4.jpgMở Microsoft SQL Server Management Studio, kết nối tới 2 node của cluster. Trên DB01 tạo database

5.jpgĐặt tên Database là VeeamBackup, click OK
6.jpgĐể tạo availability group database phải được thực hiện Full Backup trước đó. Để thực hiện Full Backup cho database trỏ phải lên Database chọn Back Up… trong mục Tasks.

7.pngTrong cửa sổ Backup Up Database, chọn Full tại trường Backup type rồi nhấn OK.
7.jpgBấm chuột phải vào Always On High Availability -> New Availability Group Wizard…
8.jpgClick Next
9.jpgĐặt tên cho group là AG-VEEAM
10.jpgTrang tiếp theo là chọn database
Ở trang tiếp theo (Specify Replicas), chỉ định các node khác vào nhóm và định cấu hình để chuyển đổi dự phòng, chọn Add Replica… và connect tới node DB02
13.pngĐể đồng bộ hóa dữ liệu, cần một vị trí lưu dữ liệu có thể được hoán đổi khi đồng bộ hóa xảy ra, chọn Full database and log backup và dẫn đến thư mục sqlaoag\veeamdb đã share trên AD

14.pngỞ trang Validation, nó sẽ tự động xác nhận và xuất ra lỗi nếu có, click Next
15.pngSau đó ở trang Sumary, xem lại tất cả cấu hình và nhấn Finish để bắt đầu tạo Availability group
16.pngQuá trình này rất dễ thực hiện và chỉ mất chưa đến một phút để thực hiện, có thể xem tiến trình hoạt động cho đến khi kết thúc và đưa ra màn hình cuối cùng sau đó nhấn Close.

17.pngNhấn chuột phải vào Availability Group ->AG-VEEAM và chọn show dashboard, sẽ hiện ra 1 dashboard về trạng thái của nhóm

18.pngĐể tạo Availability group listener, click phải vào availability group vừa tạo -> Add listener
19.pngĐặt tên cho Listener trong trường Listener DNS Name, chỉ định port để kết nối trong trường Port, chọn Static IP trong trường Network Mode rồi nhấn Add để gán IP cố định cho Listener.

20.png


-- HẾT PHẦN 2--
 

Attachments

 • 18.jpg
  18.jpg
  67.5 KB · Views: 0
 • 25.png
  25.png
  47 KB · Views: 0
 • 26.png
  26.png
  51.7 KB · Views: 0
 • 27.png
  27.png
  50.3 KB · Views: 0
 • 27.png
  27.png
  50.3 KB · Views: 0
 • 5.png
  5.png
  17.7 KB · Views: 0
 • 1.png
  1.png
  24.1 KB · Views: 0
 • 2.png
  2.png
  21 KB · Views: 0
 • 3.png
  3.png
  20 KB · Views: 0
 • 4.png
  4.png
  10.2 KB · Views: 0
 • 5.png
  5.png
  17.7 KB · Views: 0
 • 6.png
  6.png
  35.4 KB · Views: 0
 • 8.png
  8.png
  37.8 KB · Views: 0
 • 9.png
  9.png
  19.6 KB · Views: 0
 • 10.png
  10.png
  86.4 KB · Views: 0
 • 11.png
  11.png
  36.3 KB · Views: 0
 • 12.png
  12.png
  39.4 KB · Views: 0
 • 25.png
  25.png
  47 KB · Views: 0
 • 26.png
  26.png
  51.7 KB · Views: 0
 • 49.jpg
  49.jpg
  36.6 KB · Views: 0
 • 11.jpg
  11.jpg
  51.6 KB · Views: 0
Last edited:

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu