VEEAM High Availability with Veeam Backup & Replication (phần 1)

diephan

Internship/Fresher
Sep 7, 2020
65
22
8
Veeam Backup & Replication là một máy chủ độc lập chạy trên Microsoft Windows. Cài đặt mặc định của Veeam Backup & Replication sẽ cài đặt tất cả các dịch vụ trên cùng một máy chủ. Điều này bao gồm:
• Veeam Backup & Replication
• Veeam Proxy
• Veeam Repository
• Microsoft SQL Express là cài đặt mặc định như một phần của quy trình trên cùng một máy chủ

Veeam dựa vào các dịch vụ Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL để giữ cho Veeam Backup & Replication chạy trơn tru và hiệu quả. Nó lưu trữ những thứ như tên người dùng được mã hóa, mật khẩu và lịch sử công việc, cũng như cấu hình đang chạy của máy chủ Veeam Backup & Replication đang hoạt động. Nếu cơ sở dữ liệu SQL không khả dụng, các dịch vụ Veeam Backup & Replication sẽ ngừng hoạt động.

Veeam Backup & Replication hỗ trợ Microsoft AlwaysOn Av available Groups . Điều này luôn cung cấp một tùy chọn để giữ cho cơ sở dữ liệu hoạt động và chuyển quyền sở hữu một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không mất dữ liệu trong quá trình chuyển đổi, với mô hình:
Annotation 2020-08-16 113618.jpg


Các bước thực hiện:

1. Cài đặt và cấu hình Microsoft Failover Clustering services

2. Cài đặt và cấu hình Microsoft SQL vào AlwaysOn Availability group
3. Cài đặt Veeam Backup & Replication vào SQL AlwaysOn Availability group

Các thành phần:
RoleActive DirectoryVeeam ServerSQL ServerSQL Server
Computer NameADVEEAM-SVDB01DB02
IP10.123.70.8010.123.70.8610.123.70.7110.123.70.72
Default Gateway10.123.70.25010.123.70.25010.123.70.25010.123.70.250
DNSad.lab.vnveeam-sv.lab.vndb01.lab.vndb02.lab.vn
- Trên DB01 & DB02 mở port: 1234 TCP, 1433 TCP/UDP, 1434 TCP/UDP, 5022 TCP.
- Trên DB01 & DB02 tạo thư mục chứ dữ liệu cho SQL gồm: data, backup, log, temp.
1.jpg

- Trên AD tạo 2 share folder C:\witness\veeamdb và C:\sqlaoag\veeamdb và gán full quyền cho user veeamdb.

1. Cài đặt và cấu hình Microsoft Failover Clustering services

Trong Server Manager chọn Add roles and features

2.jpgCửa sổ Before you begin chọn next

3.jpg


Giữ nguyên mặc định Role-based or feature-based installation của mục Select Installation Type rồi nhấn Next

4.jpgChọn server đang cài đặt rồi nhấn Next

5.jpg


Next
6.jpgNhấn chọn Failover clustering, một của sổ mới hiện ra, nhấn Add features
7.jpg


Nhấn Install để cài đặt.

8.jpg

- Trên AD tạo thêm 1 user veeamdb và cấu hình ủy quyền cho tài khoản veeamdb

Click phải vào lab.vn chọn Delegate control

9.jpg

Màn hình Delegation of Control Wizard hiển thị, nhấn Next
10.jpgTại màn hình Users or Groups, nhấp Add để thêm vào đối tượng cần thiết lập quyền hạn, nhấn Next.

11.jpg
Tại màn hình Task to Delegate, chọn Create a custom task to delegate để tự tạo danh sách các công việc ủy quyền.

12.jpg
Ở trang Active Directory Object, chọn Only The Following Objects In The Folder -> Computer object, và tích chọn hai lựa chọn bổ sung. Create Selected Objects In This Folder: cho phép tạo đối tượng & Delete Selected Objects In This Folder: cho phép xóa đối tượng.


13.jpg


Lựa chọn các quyền để cấp cho đối tượng được ủy quyền.
- General: các quyền chung, đây là các quyền có trong táp Security của mỗi đối tượng.
- Property-specific: các quyền theo từng thuộc tính của đối tượng.
- Creation/deletion of specific child objects: quyền tạo và xóa đối tượng.

14.jpg


Sau đó Next -> Finissh

Cài đặt Windows failover clustering ( thực hiện trên DB01 hoặc DB02)Mở Trình Failover Cluster Manager sẽ hiển thị giao diện cơ bản, vì theo mặc định, không có cụm nào được tạo.
Bản tóm tắt về những gì trình hướng dẫn sẽ làm hiện ra, click Next
31.jpg


Nhấn Add và thêm những máy mà bạn sẽ cài đặt vào dịch vụ cluster. Đảm bảo máy hiển thị trong cửa sổ máy chủ đã chọn trước khi tiến hành

32.jpgCheck vào Run all test để hệ thống chạy tất cả các bài kiểm tra.

33.jpgCkick Next để bắt đầu chạy test

34.jpgCuối cùng sẽ xuất hiện thấy một bản tóm tắt đã hoàn thành. Xem qua danh sách và đảm bảo các cảnh báo có nhiều khuyến nghị hơn và không phải lỗi cluster. Sau đó, check vào Create the cluster now using the validated nodes… và nhấn Finish.
35.jpgBây giờ một trình hướng dẫn mới sẽ mở ra , click Next
36.jpgNhập tên Cluster và địa chỉ IP mà cụm sẽ có thể truy cập bằng DNS. Đảm bảo rằng tên bạn sử dụng đã tồn tại trong DNS và có thể truy cập được từ node này. Địa chỉ IP không được sử dụng bởi bất kỳ thiết bị nào khác.

37.jpg


Ở bước tiếp theo, hãy xem cài đặt trước khi tiếp tục và sau đó nhấp vào Next để bắt đầu cấu hình.

38.jpgKhi kết thúc cấu hình, hãy kiểm tra các cảnh báo trong report để đảm bảo chúng an toàn và không bị lỗi

39.jpg


- Vào AD sẽ thấy db-cluster được tạo


>> Share 2 folder trên AD full quyền cho db-cluster

Nhấp chuột phải lê tên cluster -> More Active -> Configure Cluster Quorum Setting…
40.jpg


Click Next
41.jpgChọn vào Select the quorum witness.

42.jpgChọn Configure a file share witness
43.jpg


Tiếp theo, chọn một vị trí tệp để sử dụng làm vị trí witness cho các tệp cấu hình. Đảm bảo rằng vị trí được chia sẻ và có thể truy cập từ tất cả các nút trong cụm

44.jpgXác nhận lại cấu hình và nhấn Next
45.jpg


Tiếp theo nhấn Finissh

46.jpg


--- HẾT PHẦN 1---
 

Attachments

  • 14.jpg
    14.jpg
    35.4 KB · Views: 0

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu