Cài đặt RSAT cho Windows 8

root

Leader IT/Architect
Dec 31, 2012
1,153
72
48
 • RSAT (Remote Server Administration Tools – Nhóm công cụ quản trị máy chủ từ xa) của Windows 8 là một nhóm công cụ quản trị cho phép quản trị viên hệ thống quản lý các chức năng (Role) và tính năng (Feature)
 • Nó được cài đặt trên các máy tính sử dụng Windows Server 2008/2008R2/2012 và Windows Server 2003 từ một máy tính từ xa sử dụng hệ điều hành Windows 7,win 8, win 8.1.
 • Nhìn chung RSAT khá giống với nhóm công cụ quản trị dành cho Windows Server 2003 và Windows XP (nằm trong thư mục %systemroot%\system32 của máy chủ Windows Server 2003) dù chức năng và phương pháp cài đặt hoàn toàn khác biệt.
 • Nó hỗ trợ các tính năng như Server Manager, Microsoft Management Console (MMC) snap-ins, consoles, Windows PowerShell cmdlets and providers, and command-line tools for managing roles and features that run on Windows Server 2012 R2 and, in most cases, Windows Server 2012.
 • Link download RSAT dành cho windows 8 và 8.1 : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=28972

Các tính năng mà RSAT hỗ trợCông nghệ RSATMô tả RSATQuản lý công nghệ trên Windows Server 2003Quản lý công nghệ trên Windows Server 2008Quản lý công nghệ trên Windows Server 2012RSAT cho Windows 8.1 chỉ: quản lý công nghệ trên Windows Server 2012 R2 Preview
Dịch vụ chứng chỉ Active Directory công cụActive Directory công cụ dịch vụ chứng chỉ bao gồm cơ quan chứng nhận, chứng chỉ mẫu, PKI doanh nghiệp và quản lý bộ đáp ứng trực tuyến snap-in.√, ngoại trừ trực tuyến chứng chỉ tình trạng giao thức (OCSP)
Dịch vụ miền Active Directory (AD DS) công cụ và dịch vụ Active Directory Lightweight Directory (AD LDS) công cụDịch vụ miền Active Directory (AD DS) và công cụ dịch vụ thư mục nhẹ Active Directory (AD LDS) bao gồm Active Directory quản trị Trung tâm; Miền Active Directory và độ tin cậy; Site Active Directory và dịch vụ. Người dùng Active Directory và máy tính; Chỉnh sửa ADSI;DCPromo.exe; LDP.exe; NetDom.exe;NTDSUtil.exe; RepAdmin.exe; Mô-đun thư mục hoạt động cho Windows PowerShell;DCDiag.exe; DSACLs.exe; DSAdd.exe;DSDBUtil.exe; DSMgmt.exe; DSMod.exe;DSMove.exe; DSQuery.exe; DSRm.exe;GPFixup.exe; KSetup.exe; KtPass.exe;NlTest.exe; NSLookup.exe; W32tm.exe. - Server cho NIS công cụ bao gồm phần mở rộng cho thư mục người dùng và máy tính phần đính vào và công cụ dòng lệnhYpclear.exe .√, Windows PowerShell và quản lý từ xa ADAC yêu cầu tải xuống gói dịch vụ Active Directory Web.√, Windows PowerShell và quản lý từ xa ADAC yêu cầu tải xuống gói dịch vụ Active Directory Web.√,Từ xa máy chủ quản lý công cụ cho Windows 8 bao gồm máy chủ cho công cụ NIS.

Phân tích thực tiễn tốt nhấtLệnh ghép ngắn phân tích thực tiễn tốt nhất cho Windows PowerShellKhông cóMô hình BPA không chạy trên WS03Có thể chạy trên WS08 R2 khi gói Windows Management Framework 3.0 hoặc phiên bản mới hơn được cài đặt trên WS08 R2. Mô hình BPA không có sẵn cho WS08.
Tiện ích quản lý mã hóa ổ đĩa BitLockerQuản lý-bde, lệnh ghép ngắn Windows PowerShell cho BitLocker, BitLocker khôi phục mật khẩu xem cho Active Directory, nhà cung cấp mở khóa mạng BitLockerKhông có sẵnKhông có sẵn
Cập Nhật nhận biết cụmCập Nhật nhận biết cụm quản lý điều khiển, lệnh ghép ngắn biết cụm Cập Nhật cho Windows PowerShellKhông có sẵnKhông có sẵn
Công cụ máy chủ DHCPCông cụ máy chủ DHCP bao gồm bàn điều khiển quản lý DHCP, mô-đun lệnh máy chủ DHCP cho Windows PowerShell và công cụ dòng lệnh Netsh√, mô-đun Windows PowerShell không chạy trên WS03.√, mô-đun Windows PowerShell không chạy trên WS08 và WS08 R2.
DirectAccess, truy cập từ xa và định tuyếnBảng điều khiển quản lý định tuyến và truy nhập từ xa, Bàn điều khiển bộ quản trị trình quản lý kết nối, cung cấp truy cập từ xa cho Windows PowerShellKhông có sẵnKhông có sẵn
Công cụ máy chủ DNSCông cụ máy chủ DNS công cụ máy chủ DNS bao gồm trình quản lý DNS đính vào, mô-đun DNS cho Windows PowerShell và công cụ dòng lệnh Ddnscmd.exe .
Công cụ cụm chuyển đổi dự phòngCông cụ cụm chuyển đổi dự phòng bao gồm trình quản lý cụm chuyển đổi dự phòng cụm chuyển đổi dự phòng (Windows PowerShell Cmdlets), MSClus, Cluster.exeKhông có sẵn√, trình quản lý cụm chuyển đổi dự phòng chỉ chạy trên Windows Server 2012.Lệnh Windows PowerShell đặt hỗ trợ Windows Server 2012 và WS08R2.MSClus và Cluster.EXE hỗ trợ Windows Server 2012, WS08R2 và WS08.
Tệp và công cụ dịch vụ lưu trữ• Công cụ dịch vụ tệp bao gồm: chia sẻ và các công cụ quản lý lưu trữ; Cung cấp các công cụ hệ thống tệp; Công cụ quản lý tài nguyên máy chủ tập tin; Dịch vụ cho các công cụ quản trị NFS; lệnh ghép ngắn quản lý iSCSI cho Windows PowerShell - công cụ hệ thống tệp phân tán bao gồm DFS đính vào quản lý và công cụ dòng lệnh Dfsradmin.exe,Dfsrdiag.exe, Dfscmd.exe, Dfsdiag.exevàDfsutil.exe .

• Quản lý tài nguyên máy chủ tập tin công cụ bao gồm trình quản lý tài nguyên máy chủ tệp đính vào và công cụ dòng lệnh Dirquota.exe,Filescrn.exevà Storrept.exe .

• Chia sẻ và công cụ quản lý lưu trữ bao gồm phần chia sẻ và quản lý lưu trữ phần đính vào.
Không có sẵn√, iSCSI lệnh ghép ngắn cho Windows PowerShell có thể được sử dụng để quản lý iSCSI trên Windows Server 2012 chỉ.√, quản lý iSCSI trên Windows Server 2012 bằng cách sử dụng Windows PowerShell mô-đun bao gồm RSAT cho Windows 8.1, bạn phải nhập lệnh ghép ngắn iSCSI mô-đun đi kèm với Windows Server 2012. Mô-đun Windows Server 2012 R2 không được sử dụng để quản lý iSCSI chạy trên Windows Server2012.
Công cụ quản lý chính sách NhómCông cụ quản lý chính sách nhóm bao gồm bàn điều khiển quản lý chính sách nhóm, quản lý chính sách nhóm và GPO Starter chính sách nhóm.
Công cụ Hyper-VHyper-V công cụ bao gồm trình quản lý Hyper-V đính vào và công cụ truy cập từ xa kết nối máy ảo.Không có sẵnBàn điều khiển quản lý Hyper-V không hỗ trợ quản lý máy chủ Hyper-V Server 2008 đang hoặc Server 2008 R2.Hyper-V công cụ không phải là một phần của từ xa máy chủ quản lý công cụ cho Windows 8. Họ có sẵn như là một phần của Windows 8. Bạn không phải cài đặt RSAT sử dụng các công cụ. Bàn điều khiển quản lý Hyper-V cho Windows Server 2012 không hỗ trợ quản lý máy chủ Hyper-V Server 2008 đang hoặc Server 2008 R2.Chính √, mặc dù bạn không bị sử dụng công cụ Hyper-V trong RSAT cho Windows 8.1 quản lý Hyper-V chạy trên Windows Server 2012, sử dụng mô-đun lệnh Windows PowerShell cho Hyper-V RSAT cho Windows 8.1 quản lý Hyper-V chạy trên Windows Server 2012 được không thức hỗ trợ.
Công cụ quản lý quản lý (IPAM) địa chỉ IPBàn điều khiển quản lý địa chỉ IP máy kháchKhông có sẵnKhông có sẵn√, RSAT cho Windows 8 có thể quản lý IPAM trên Windows Server 2012, nhưng RSAT cho Windows 8.1 không được sử dụng để quản lý IPAM trên Windows Server 2012.√, bạn không thể dùng công cụ quản lý địa chỉ IP trong RSAT cho Windows 8.1 quản lý IPAM chạy trên Windows Server 2012.
Lập nhóm bộ điều hợp mạng hoặc NIC TeamingBàn điều khiển quản lý hợp tác bộ điều hợp mạngKhông có sẵnKhông có sẵn
Công cụ cân bằng tải mạngCông cụ cân bằng tải mạng bao gồm các mạng Load Balancing Manager; Lệnh ghép ngắn Windows PowerShell của cân bằng tải mạng; và các công cụ dòng lệnh NLB.exe vàWLBS.exe
Công cụ dịch vụ máy tính để bàn từ xaBao gồm công cụ dịch vụ máy tính để bàn từ xa máy tính để bàn từ xa snap-in; Trình quản lý cổng RD, tsgateway.msc; Trình quản lý cấp phép RD, licmgr.exe; RD cấp phép Diagnoser, lsdiag.msc. Quản lý máy chủ sẽ được sử dụng cho tất cả các dịch vụ vai trò RDS trừ RD cổng RD cấp phép.
Quản lý máy chủMáy chủ quản lý bao gồm bàn điều khiển quản lý máy chủ. Quản lý từ xa với máy chủ quản lý có sẵn trong Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2.Không có sẵnCó phiên bản mới hơn và WS08 R2, không WS08
Công cụ máy chủ SMTPCông cụ máy chủ SMTP bao gồm đơn giản chuyển giao thức (SMTP) thư đính vàoCông cụ không có sẵn trong RSAT cho Windows 8.Công cụ không có sẵn trong RSAT cho Windows 8.1.
Lưu trữ Explorer công cụLưu trữ Explorer công cụ bao gồm Explorer lưu trữ phần đính vàoKhông có sẵnCông cụ không có sẵn trong RSAT cho Windows 8.Công cụ không có sẵn trong RSAT cho Windows 8.1.
Quản lý lưu trữ cho công cụ lưu trữ khu vực mạng (SAN)Quản lý lưu trữ cho SAN công cụ bao gồm quản lý lưu trữ phần đính vào SAN và công cụ dòng lệnh Provisionstorage.exe√, quản lý lưu trữ SANs này sẵn có trong Windows Server 2003 R2, phiên bản mới hơn.Công cụ không có sẵn trong RSAT cho Windows 8.Công cụ không có sẵn trong RSAT cho Windows 8.1.
Kích hoạt ổ đĩaQuản lý kích hoạt ổ đĩa, vmw.exeKhông có sẵnCông cụ có thể được sử dụng để quản lý kích hoạt ổ đĩa trên máy chủ đang chạy WS08 hoặc WS08 R2, nhưng không thể chạy trên các hệ điều hành.
Công cụ quản lý tài nguyên hệ thống WindowsCông cụ quản lý tài nguyên hệ thống Windows bao gồm trình quản lý tài nguyên hệ thống Windows đính vào và công cụ dòng lệnh Wsrmc.exe .Không có sẵnQuản lý tài nguyên hệ thống Windows đã không được chấp nhận. Tính năng không khả dụng trên Windows Server 2012 R2 và công cụ quản lý không phải là một phần của RSAT cho Windows 8.1.
Dịch vụ Windows Server Cập Nhật công cụCông cụ dịch vụ Cập nhật Windows Server bao gồm dịch vụ Cập nhật Windows Server đính vào, WSUS.msc.Không có sẵn
 
Windows Update Standalone Installer 0x80004005 - Remote Server Installation Tools for Windows 8 x64
 • nếu cài đặt RSAT trên windows gặp lỗi sau thì giải quyết như sau
"Windows Update Standalone Installer
Installer encountered and error: 0x80004005
Unspecified error"
windows%20update%20standalone%20installer%20error.PNG • Tiến hành cài đặt bằng dòng lệnh
 • Đầu tiên là giải nén gói cài đặt

 • Mở CMD bằng quyền (Run as Administrator) và giải nén gói MSU ra 1 folder :
Code:
expand -f:* "D:\Apps\RSAT for Windows 8 x64\Windows6.2-KB2693643-x64.msu" D:\RSAT
RSAT_1.PNG


 • Tiến hành cài đặt bằng lệnh sau
Code:
pkgmgr /ip /m:D:\RSAT\Windows6.2-KB2693643-x64.cab
RSAT_2.PNG


 • Chờ quá trình cài đặt kết thúc( khoảng 15-20p có thể mở task manager lên theo dõi xem pkgmgr có chạy không). Khi cài đặt hoàn thành nó sẽ xuất hiện 2 biểu tượng sau trên Menu Metro của windows
srv_manager_admin_tools.png
That's it.

Nguon ;
http://www.wincert.net/tips/microso...e-server-installation-tools-for-windows-8-x64
 

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu