diephan

Internship/Fresher
Sep 7, 2020
76
27
18
Continuous Data Protection (CDP) là công nghệ giúp bảo vệ các máy ảo VMware quan trọng ,CDP cung cấp thời gian khôi phục tối thiểu (RTO) trong trường hợp xảy ra thảm họa vì các VM replica luôn ở trạng thái sẵn sàng để hoạt động.​

Các thành phần hạ tầng bắt buộc :

1624210551226.png


1. Backup server
Backup server là nơi cấu hình, quản trị và quản lý của cơ sở hạ tầng sao lưu, backup server chạy dịch vụ Veeam CDP Coordinator. Dịch vụ này có nhiệm vụ sao chép và truyền dữ liệu, đồng thời kiểm soát việc phân bổ tài nguyên.

2. Source and target hosts
Source và target host là hai điểm đầu cuối mà giữa đó dữ liệu máy ảo được replica, source host và target host có thể chung một Cluster hoặc khác Cluster nhưng các Cluster phải được quản lý bởi cùng một vCenter hoặc hai vCenter khác nhau được kết nối với cùng một backup server.

Các tác vụ thực hiện trên các host:
 • Source: đọc dữ liệu đĩa VM, đọc và xử lý các hoạt động I / O và gửi dữ liệu đến source proxy. Dữ liệu được gửi không nén.
 • Target: nhận dữ liệu từ target proxy và lưu dữ liệu này vào VM replica trên datastore . Ngoài ra, máy chủ đích quản lý các VM replica : creates replicas, restore point , v.v.

3. VMware CDP proxies
Là một thành phần hoạt động để vận chuyển dữ liệu giữa source và target host
 • Source proxy: chuẩn bị dữ liệu cho các điểm khôi từ dữ liệu nhận được từ source host , nén và mã hóa dữ liệu (nếu mã hóa được bật). Sau đó, gửi nó đến target proxy.
 • Target proxy: nhận dữ liệu, giải nén và giải mã nó, sau đó gửi đến target host

Tạo CDP Policy

Để bảo vệ các VM với CPD, chúng ta cần phải cấu hình CDP Policy

Ở tab Home > CDP Policy

1624210649156.pngBước đầu tiên khi cửa sổ hiện ra là để đặt tên cho policy

1624210696469.pngỞ mục “ Show advanced control" có 3 tùy chọn:
 • Replica seeding
 • Network remapping
 • Replica re-IP

Bước tiếp theo, chọn máy ảo cần replica

1624210725751.png


Lưu ý : chỉ có thể replica các máy ảo đã được bật, các máy ảo đã tắt sẽ bị bỏ qua khỏi quá trình xử lý.

Tại bước Destination, chọn một host target hoặc cluster , resource , thư mục và datastore cho các bản replica.

1624210751611.pngỞ bước Network, cấu hình bảng ánh xạ mạng, do đó không phải cấu hình lại cài đặt mạng theo cách thủ công.

1624210779263.pngTại bước Re-IP cấu hình các quy tắc này ánh xạ các IP ở source với các IP ở, Veeam sẽ kiểm tra các quy tắc đặt IP đã được định cấu hình và sẽ thay đổi các IP bản replica, VM replica sẽ nhận được địa chỉ IP mới theo mặt subnet được chỉ định trong các quy tắc.

1624210808079.png


Tại bước Seeding cấu hình ánh xạ, giúp giảm lượng lưu lượng được gửi trong quá trình đồng bộ hóa bản sao ban đầu. (Đảm bảo rằng phải có bản sao lưu của các máy ảo được replica trên datastore ở target nếu không tiến trình này sẽ bị bỏ qua)

1624210860051.pngTại bước Policy Settings chọn proxy VMware CDP được sử dụng cho CDP Policy và hậu tố cần thêm vào tên của VM replica

1624210891199.pngĐể kiểm tra xem các proxy VMware CDP có sẵn trong cơ sở hạ tầng sao lưu có thể xử lý việc replica hay không, chọn vào Test.
Veeam sẽ phân tích CPU có sẵn trên tất cả VMware CDP Proxy nguồn và đích, tốc độ ghi đĩa VM tối đa trong giờ qua và sẽ tính toán các yêu cầu gần đúng đối với VMware CDP Proxy.

1624210934629.png


Ở bước Schedule cần cấu hình các trường sau
 • Recovery point objective: chỉ định RPO (thời điểm khôi phục) tối thiểu là 2s và tối đa là 60s. Trong mỗi khoảng thời gian được chỉ định, Veeam sẽ chuẩn bị dữ liệu cho các điểm khôi phục ngắn hạn cho VM replica và gửi dữ liệu này đến target
 • Short-term retention: chỉ định thời gian lưu trữ các điểm khôi phục ngắn hạn
 • Long-term retention: chỉ định thời điểm tạo điểm khôi phục dài hạn và thời gian lưu trữ

1624210965164.png


Bước cuối cùng chúng ta xem lại cấu hình và Finish
1624210997519.png


1624212019284.png
 

Attachments

 • 1624211551986.png
  1624211551986.png
  145.6 KB · Views: 0

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu